mask

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện tốt “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động.

Sáng 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

THAM MƯU CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, đặc biệt là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã triển khai, thực hiện các đề án trình Trung ương, cấp ủy các cấp; tiếp tục tham mưu thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng và đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đóng góp vào kết quả chung trên của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp với 7.893 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 1.423 tổ chức cơ sở đảng và 28 đảng bộ trực thuộc. Một số mô hình đại hội được dư luận đánh giá cao như “đại hội 4 không”; đại hội không giấy tờ…

Đặc biệt, tỉnh tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thể hiện trên các khía cạnh: lãnh đạo việc chuẩn bị văn kiện chu đáo, khoa học; chuẩn bị nhân sự bài bản, kỹ lưỡng; tổ chức điều hành đại hội khoa học, linh hoạt; nhận được sự quan tâm lớn của Trung ương, các bộ ngành; tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân sau Đại hội rất cao, quyết tâm và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ. 

Nghệ An được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao trên nhiều mặt công tác khác như: tích cực triển khai các nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo lộ trình phù hợp; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính; đổi mới mô hình, tổ chức bộ máy và tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; có những cách làm hay nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục áp dụng của hiệu quả phần mềm ioffice trong quản lý, điều hành công việc; thực hiện có hiệu quả Bộ quy trình thủ tục hành chính về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng;…

THỰC HIỆN TỐT "5 HÓA" TRONG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhất là, ngành cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngành cũng cần tập trung tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;…

Cùng với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bám sát thực tiễn để xử lý vướng mắc về công tác cán bộ. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu ngành phải thực hiện tốt “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động. Cán bộ ngành cần thực hiện tốt phương châm xây dựng cán bộ của ngành là: “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực -Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông - Chuyên nghiệp”. Qua đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Tin mới