mask

Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vai trò trong tổ chức đại hội Đảng các cấp

(Baonghean) - Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu của ngành Tuyên giáo trong năm 2020 là triển khai các nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai những công việc cụ thể nào?

Đồng chí Kha Văn Tám: Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn của đất nước, tỉnh và là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó, ngay từ đầu năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo toàn ngành chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp gắn với các sự kiện lớn trong năm.

Đặc biệt là kết quả thực hiện nghị quyết, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Quế Phong. Ảnh Ngô Công Mạnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Quế Phong. Ảnh tư liệu: Ngô Công Mạnh

Hiện nay, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 3 đợt cao điểm tuyên truyền gồm:

Đợt 1 là từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh; đợt 2 từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng và đợt 3 là từ sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Gắn với mỗi đợt đều có những nội dung trọng tâm định hướng tuyên tuyền hết sức cụ thể, sâu sát.

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới với nhiều hình thức, phong phú, sinh động, thiết thực như: bên cạnh các hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử thì phát huy tuyên truyền thông qua mạng xã hội để thêm lan tỏa thông tin với đông đảo người dân.

P.V: Đóng góp xây dựng các văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là nội dung hết sức quan trọng. Vậy hiện nay công tác này ngành Tuyên giáo tỉnh ta triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kha Văn Tám: Lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp là một trong những nội dung hết sức thiết thực, thể hiện được đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân.

Vì vậy, trong toàn ngành sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn ngành tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là trong lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng một cách trách nhiệm, sâu sắc, chất lượng để cùng cả hệ thống chính trị đánh giá đúng, trúng kết quả, thành tựu đạt được; những tồn tại, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó gắn với tình hình thực tiễn góp phần đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính khả thi, đồng thời có tính đột phá, thể hiện được tư tưởng tiến công trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó coi trọng công tác định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng một cách chất lượng.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vai trò trong tổ chức đại hội Đảng các cấp ảnh 2
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội điểm tại xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Việt Hùng

P.V: Càng đến sát Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo có giải pháp gì để đấu tranh với vấn đề này?

Đồng chí Kha Văn Tám: Lâu nay, khi đề cập đến công tác Tuyên giáo, chúng ta hình dung ngay đây là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đảm nhận lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; qua đó tập hợp, huy động Nhân dân cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách đi vào cuộc sống.

Vì vậy, với những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm nay, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, qua nhiều hình thức, diễn đàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai trong toàn ngành cần phải tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng các cấp để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

Ngành Tuyên giáo Nghệ An phát huy vai trò trong tổ chức đại hội Đảng các cấp ảnh 3
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tân Kỳ. Ảnh: Sỹ Thành

Bên cạnh đó, chúng tôi quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ngành là phải thể hiện được vai trò lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát, xuyên tạc các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

P.V: Sau đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo tập trung vào những nội dung nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Kha Văn Tám: Như trong kế hoạch tuyên truyền về đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao, ngay sau khi đại hội Đảng các cấp thành công, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, triển khai tốt công tác tuyên truyền sau đại hội, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập triển khai nghị quyết đại hội; hướng dẫn, đôn đốc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời, nghiêm túc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo đó hết sức chú ý việc đổi mới, sáng tạo hình thức học tập quán triệt nghị quyết; đồng thời kiểm tra việc thực hiện một cách nghiêm túc nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; qua đó đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Vừa qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp về làm việc với cấp ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy để vừa nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, vừa trao đổi, thông tin, đề cập thêm các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020.

Tinh thần chung là toàn ngành phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, ngành để chủ động thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của tỉnh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới