mask

Ngành Xây dựng Nghệ An thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 2017

(Baonghean) - Ngành Xây dựng Nghệ An bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 trong điều kiện được kế thừa những thành quả quan trọng, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức...

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và các địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn ngành nên đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  năm 2016. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Xây dựng tham quan trung tâm điều hành sản xuất Nhà máy Xi măng Sông Lam (Đô Lương). Ảnh: N.S
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Xây dựng tham quan trung tâm điều hành sản xuất Nhà máy Xi măng Sông Lam (Đô Lương). Ảnh: N.S

Công tác chỉ đạo điều hành được đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.  

Năm 2016, giá trị sản xuất tiếp tục tăng khá; Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 38.180 tỷ đồng (tăng 11,73% so với năm 2015); tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 76,9%; quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đối với đô thị loại 4 trở lên đạt 85%; sản lượng nước máy đô thị đạt 27,97 triệu m3; tổng sản lượng xi măng đạt 1,764 triệu tấn; gạch nung quy chuẩn đạt 651,86 triệu viên; đá xây dựng các loại đạt 4,11 triệu m3; Gạch Granite đạt 2,326 triệu m2.

Về công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực xây dựng được tập trung chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là tham mưu ban hành các văn bản QPPL và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Nhà nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư - xây dựng.

Trong năm 2016, Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành, thông qua 8 quyết định và 1 nghị quyết trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, bao gồm: Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đề án đảm bảo cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh; quy định QLDA đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; quy định xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; quy định cấp giấy phép xây dựng; quy định về phân công phân cấp QLNN về chất lượng công trình xây dựng; Phương án kiện toàn các ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực theo quy định của Luật Xây dựng; nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và thông qua,  Sở đã hoàn thiện 3 dự thảo quy phạm pháp luật hiện đang trình UBND tỉnh xem xét thông qua trong tháng 1/2017 bao gồm: Khung giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được đổi mới, tăng cường theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.  Công tác thẩm định quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được quan tâm và có nhiều kết quả mới. Công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân (hiện nay tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt 68.189 m2).

Đặc biệt, năm 2016, ngành tăng cường quản lý phát triển vật liệu xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, duy trì sự ổn định thị trường xi măng và các vật liệu xây dựng chủ yếu, tiếp tục đẩy mạnh phát triển vật liệu xây không nung. Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn BCĐ phát triển xi măng tỉnh Nghệ An, trong đó, đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng (Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam) là Phó Chủ tịch Thường trực Ban chỉ đạo. Sở quyết liệt chỉ đạo và tham mưu chỉ đạo hoàn thành giai đoạn 1 Nhà máy Xi măng Sông Lam công suất 4,5 triệu tấn/năm, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với công suất 4,5 triệu tấn/năm. Đến cuối năm 2016, tổng công suất của các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh đạt 6,5 triệu tấn/năm (XM Hoàng Mai 1,4 triệu tấn/năm; XM Sông Lam I 0,6 triệu tấn/năm; XM Sông Lam 4,5 triệu tấn/năm). Đến năm 2020, với việc hoàn thành giai đoạn 2 xi măng Sông Lam và xi măng Tân Thắng  tổng sản lượng xi măng trên địa bàn tỉnh đạt trên 12 triệu tấn/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII  đã đề ra.

Để góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, Ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư xây dựng. Trong năm 2016, Sở Xây dựng tiếp nhận và xử lý 10.535 văn bản đến; ban hành 3.960 văn bản đi và giải quyết 1.539 hồ sơ các loại. Việc xử lý hồ sơ trả cơ bản đúng và trước thời hạn.  

Năm 2016, Ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2016, ngành Xây dựng Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:  Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 41.998 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016;  tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch đối với đô thị loại 4 trở lên đạt 86%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92%; xi măng đạt 3,5 triệu tấn, tăng 98,41% so với năm 2016; gạch nung quy chuẩn đạt 720 triệu viên; đá xây dựng các loại đạt 4,60 triệu m3; Gạch Granite đạt 2,80 triệu m2; Sản lượng nước máy đô thị đạt 31 triệu m3.

Nâng cao chất lượng tham mưu cơ chế chính sách về vật liệu xây dựng; kịp thời tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản  để điều chỉnh hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2017. 

Chỉ đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch các khu chức năng trong vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, Nam Nghệ - Bắc Hà theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị;  Tổ chức tốt công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Ngành Xây dựng Nghệ An thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 2017 ảnh 2
Một góc thành phố Vinh (Ảnh NS)

Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến năm 2030 theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  

Kiên trì thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch.  Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho thuê, nhất là khu vực đô thị, khu công nghiệp.  Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá bán thấp. Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tổ chức triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, trong đó tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, quản lý phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản.

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong một số lĩnh vực công tác đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

Hoàng Trọng Kim - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An

Tin mới