mask

Ngành y tế cần tiếp tục sắp xếp, tinh giản biên chế gắn với cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị công lập, ngoài công lập gắn với việc chấn chỉnh, xử lý những vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính.
Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong 2 ngày 15-16/9, Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế Nghệ An. Đồng chí Trần Quốc Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 2 ngày, Đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng của Sở Y tế.
Theo đó, Sở Y tế đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện có nề nếp, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao, không có hồ sơ trễ hẹn.
Trong sáng ngày 16/9, Đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh - Đơn vị có số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị rất đông. Ảnh: Thành Chung
Trong sáng ngày 16/9, Đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh - đơn vị có số lượng lớn bệnh nhân đến khám, điều trị. Ảnh: Thành Chung
Việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của tỉnh và xu hướng hội nhập trong khu vực và quốc tế. Bộ máy tổ chức tinh gọn, giảm đầu mối nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong công tác quản lý của ngành y tế đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quan tâm, chú trọng đã tạo được những chuyển biến căn bản trong nhận thức và trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ công chức.
Đồng chí Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo một số nội dung cải cách hành chính của ngành y tế. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo một số nội dung cải cách hành chính của ngành y tế. Ảnh: Thành Chung
Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Trần Quốc Chung nêu rõ: Trong công tác cải cách hành chính, khám chữa bệnh có lúc, có nơi vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng mong muốn của người dân; vẫn có những ý kiến phản ánh chưa tốt về thái độ, trách nhiệm của người thầy thuốc, nhất là tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện.
Đồng chí Trần Quốc Chung - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Trần Quốc Chung - Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Y tế tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Trần Quốc Chung đề nghị Sở Y tế tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy bằng cách đẩy mạnh việc tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị công lập, ngoài công lập gắn với việc chấn chỉnh, xử lý những vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính; tiếp tục hiện đại hóa hành chính với việc tăng cường cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, hành chính.
Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những ý kiến trao đổi của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh xung quanh những vướng mắc về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những bất cập giữa các đơn vị trong ngành y với ngoài ngành./.

Tin mới