mask

Ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII: Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng

(Baonghean.vn) - Ngày 29/1, Đại hội XIII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin mới