Nghệ An: 162 xã về đích nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An có 152 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 10 xã đạt 19/19 tiêu chí đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định.

Như vậy, có thể tính lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 162 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm 37,59%. Ngoài ra, có 3 xã được UBND tỉnh chọn xây dựng NTM kiểu mẫu gồm: Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu), Kim Liên (Nam Đàn) và Sơn Thành (Yên Thành).

3 xã xây dựng NTM của tỉnh đang hoàn thiện từng tiêu chí để cố gắng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020, trong đó chủ yếu dựa vào sự đóng góp của người dân.

Đồ hoạ: Hữu Quân
Đồ hoạ: Hữu Quân

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT cho biết: Trong tháng 10/2017, ngành nông nghiệp đã tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, trong đó tập trung triển khai các nội dung hạng mục đã được giao vốn kế hoạch năm 2017; đôn đốc các xã hoàn thành các nội dung tiêu chí về NTM, lập hồ sơ thẩm định các xã đạt chuẩn; tổ chức làm việc trực tiếp với huyện Nam Đàn để đảm bảo hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM 2017.

Thời gian tới, ngành tiếp tục tập trung thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng các mô hình phát triển sản xuất ở các địa phương; chỉ đạo các địa phương nâng số xã đạt chuẩn NTM năm 2017 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Người dân xã Minh Thành, Yên Thành làm giao thông nông thôn. Ảnh: Việt Phương
Người dân xã Minh Thành, Yên Thành làm giao thông nông thôn. Ảnh: Việt Phương

Quá trình đó, hoàn thành các hạng mục công trình đã được bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp 2017, hướng dẫn, chỉ đạo các xã sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, lập hồ sơ để thẩm định theo kế hoạch, nhất là đối với 5 xã đang phấn đấu đạt chuẩn của huyện Nam Đàn.

Việt Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới