mask

Nghệ An: 27 ngàn người có công được nhận hỗ trợ đợt 1 từ gói an sinh xã hội

(Baonghean.vn) - Theo quyết định vừa mới được UBND tỉnh ban hành, Nghệ An hiện có 26.927 người có công với cách mạng được hưởng chính sách gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này sẽ được chi trả đợt 1, với 500.000 đồng/người/tháng, trong vòng 3 tháng.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1364/QĐ- UBND ngày 29/42020, theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này triển khai việc hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho các đơn vị, gồm các huyện, thị: Nghi Lộc, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 26.927 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được hỗ trợ đợt 1 gói an sinh xã hội, sẽ được chi trả mỗi người 500.000 đồng/tháng, trong vòng 3 tháng (4, 5, 6). Tổng kinh phí hỗ trợ: 40.390.500.000 đồng. Nguồn kinh phí chi trả đợt 1, sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh.

Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – Mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh tư liệu
Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

Theo các điều khoản từ quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng trên địa bàn huyện qua đơn vị Bưu điện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chi trả kịp thời cho các đối tượng.

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  sẽ được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

Các  nhóm đối tượng sẽ được hưởng gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách; Hộ nghèo và cận nghèo; Người đang nhận chính sách bảo trợ xã hội; Người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động; Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Tin mới