mask

Nghệ An: 29 lễ hội diễn ra từ 5/1 và kết thúc vào 10/10 Âm lịch

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2019, toàn tỉnh có 29 lễ hội, trong đó 20 lễ hội được tổ chức vào mùa Xuân, các lễ hội còn lại được tiến hành từ tháng 4 - tháng 10 Âm lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2019. Theo đó, trong năm sẽ có 29 lễ hội được tổ chức: 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) năm 2018. Ảnh: Công Kiên
Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) năm 2018. Ảnh: Công Kiên

Mở màn là Lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny (xã Châu Cường - Quỳ Hợp) diễn ra vào ngày 9 và 10/2 (tức ngày 5 và 6/1 Âm lịch); kết thúc là Lễ hội Đền Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên) diễn ra vào ngày 5 và 6/11 (tức ngày 9 và 10/10 Âm lịch).

Cùng với việc ban hành Kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội phải đảm bảo công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và đảm bảo cho nhân dân được vui chơi lành mạnh, hữu ích. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để tổ chức các trò chơi đánh bạc trá hình.

             Danh sách lễ hội năm 2019 ở Nghệ An                               

TT

LỄ HỘI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Pẩn Pang - Nang Ny

9-10/2 (tức 5-6/1 ÂL)

Xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp

2

Đền Vua Mai

17-19/2 (tức 13-15/1 ÂL)

Thị trấn và xã Vân Diên, huyện Nam Đàn

3

Đền Vạn Lộc (*)

18-20/2 (tức 14-16/1 ÂL)

Phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò

4

Đền Cả (*)

18-20/2 (tức 14-16/1 ÂL)

Xã Hoa Thành - Yên Thành

5

Đền Cờn

23-25/2 (tức 19-21/1 ÂL)

Xã Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai

6

Đền Quả Sơn

23-24/2 (tức 19-20/1 ÂL)

Xã Bồi Sơn - Huyện Đô Lương

7

Đền Vạn - Cửa Rào

24-26/2 (tức 20-22/1 ÂL )

Xã Xá Lượng, huyện Tương Dương

8

Hang Bua

24-26/2 (tức 20-22/1 ÂL)

Xã Châu Tiến - Huyện Quỳ Châu

9

Pu Nhạ Thầu

28-1/3 (tức 24-25/1 ÂL )

Xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn

10

Đền thờ Nguyễn Xí

5-6/3 (tức 29/1 - 1/2 ÂL)

Xã Nghi Hợp - Huyện Nghi Lộc

11

Đền Đức Hoàng

5-6/3 (tức 29/1 và 1/2 ÂL)

Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành

12

Đền Thanh Liệt

11/3 (tức 6/2 ÂL)

Xã Hưng Lam - Huyện Hưng Nguyên

13

Đền Bạch Mã

13-15/3 (tức 8-10/2 ÂL)

Xã Võ Liệt - Huyện Thanh Chương

14

Đền Choọng

16-17/03 (tức 11-12/02 ÂL)

Xã Châu Lý - Quỳ Hợp

15

Đền Cuông

19-20/3 (tức 14-15/2 ÂL)

Xã Diễn An - Huyện Diễn Châu

16

Đền Chín Gian

19-21/3 (tức 14 – 16/2 ÂL)

Xã Châu Kim - Huyện Quế Phong

17

Đền Chùa Rú Gám

19-21/3 (tức 14-16/2 ÂL)

Xã Xuân Thành - Huyện Yên Thành

18

Đền Cửa

6-8/4 (tức 02-04/3 ÂL)

Xã Nghi Khánh - Huyện Nghi Lộc

19

Làng Vạc

13-15/4 (tức 9-11/3 ÂL)

Xã Nghĩa Hòa - TX Thái Hòa

20

Môn Sơn - Lục Dạ

14- 5/4/2019

Xã Môn Sơn - Huyện Con Cuông

21

Du lịch Cửa Lò

30/4 - 1/5/2019

Thị xã Cửa Lò

22

Lễ hội Làng Sen

17- 19/5/2019

Thành phố Vinh + các huyện

23

Đền Tam Tòa (*)

16-17/7 (tức 14-15/6 ÂL)

Xã Nghi Công Bắc - Nghi Lộc

24

Phúc Lục Ngoạt (*)

16- 18/7 (tức 14-16/6 ÂL)

Phường Nghi Thủy - TX Cửa Lò

25

Uống nước nhớ nguồn

26-27/7/2019

Huyện Anh Sơn

26

Đền Quang Trung

29/8 (tức 29/7 ÂL)

Phường Trung Đô - Thành phố Vinh

27

Lễ hội Bươn Xao

17- 18/9 (tức 19-20 /8 ÂL)

Bản Kẻ Ỏn - Xã Tiên Kỳ - Huyện Tân Kỳ

28

Đền Hồng Sơn

18/9 (tức 20/8 ÂL)

Phường Hồng Sơn - Thành phố Vinh

29

Đền Hoàng Mười

5-6/11 (tức 9-10/10 ÂL)

Xã Hưng Thịnh - Huyện Hưng Nguyên

 (*) Các lễ hội 3 năm tổ chức 1 lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu: (Vạn Lộc, Đền Cả, Tam Tòa, Phúc Lục Ngoạt)

Tin mới