mask

Nghệ An: 6 huyện, thị chất lượng phổ cập giáo dục THCS đạt thấp

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua quyết định công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS năm 2018 trên địa bàn.

Về phổ cập các bậc học: Đối với bậc mầm non Nghệ An có 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học có 19/21 đơn vị đạt chuẩn phổ cập mức độ 3. Hai đơn vị còn lại mới đạt phổ cập mức độ 2 là huyện Quế Phong và Kỳ Sơn. Nguyên nhân chính bởi ở những địa phương này còn nhiều điểm trường lẻ, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Cụ thể, huyện Kỳ Sơn còn 110 điểm trường lẻ, hơn 140 phòng học tạm. Huyện Quế Phong còn 81 điểm trường lẻ, 110 phòng học tạm. Một số đơn vị chưa đủ giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Học sinh tại điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh tại điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, công tác điều tra, xử lý số liệu vẫn còn gặp một số khó khăn do việc quản lý hộ khẩu của các địa phương chưa tốt. Việc khai báo ngày, tháng, năm sinh, họ tên của đối tượng PCGDTH của đồng bào dân tộc vùng núi cao, vùng biên giới chưa thống nhất.

Đối với phổ cập giáo dục THCS, toàn tỉnh có 6 đơn vị đạt chuẩn mức độ 1; có 14 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2; riêng TP. Vinh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Các đơn vị đạt chuẩn mức độ 1 do tỷ lệ tốt nghiệp THCS và tỷ lệ học sinh học nghề sau THCS không đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, trong số 6 địa phương chất lượng phổ cập thấp, ngoài các huyện miền núi là Kỳ Sơn,Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong còn có 2 địa phương đồng bằng là Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Riêng, về công tác xóa mù chữ, trong năm 2018, Nghệ An đã huy động và tổ chức dạy học cho 1.319 lượt học viên xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; 254 học viên GDTX cấp THCS.

Tin mới