mask

Nghệ An: 6 tháng xây dựng gần 100 điểm sáng dân vận chính quyền

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã đăng ký, xây dựng được 83 điểm sáng, mô hình thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và 97 điểm sáng dân vận chính quyền (DVCQ).
Nghệ An: 6 tháng xây dựng gần 100 điểm sáng dân vận chính quyền ảnh 1
Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chính sách phát triển nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 7,58%, đứng thứ 14 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; thu ngân sách hơn 9.504 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ; công tác xã hội hóa trong ủng hộ người nghèo được phát động sâu rộng tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực.

6 tháng đầu năm 2021, giải quyết việc làm cho 7.875 lao động; đào tạo nghề cho 3.086 lượt người. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 281/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,3% tổng số xã; có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai) và 160 thôn (bản) được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí của tỉnh.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, năm 2021 UBND tỉnh tiếp tục chọn cải cách hành chính là khâu đột phá, trong đó, đề cao trách nhiệm của người đầu đầu trong công tác CCHC.

Nghệ An: 6 tháng xây dựng gần 100 điểm sáng dân vận chính quyền ảnh 2
Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao Bằng bản đạt chuẩn nông thôn mới cho bản Xăng Cọc. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp 2.096 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, có 1.136 dịch vụ công mức độ 2; 646 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 314 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi và sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia giao dịch hành chính, được nhân dân ghi nhận.

UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 15 đơn vị, thông qua các đợt kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, do đó chất lượng, ý thức, đạo đức công vụ của công chức, viên chức được nâng lên, chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đi làm muộn, về sớm, sử dụng thời giờ hành chính vào việc riêng, không uống rượu, bia trong giờ hành chính đã được cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.

Chỉ số CCHC của tỉnh Nghệ An năm 2020 xếp thứ hạng 18/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2019.

Nghệ An: 6 tháng xây dựng gần 100 điểm sáng dân vận chính quyền ảnh 3
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh: Tiến Hùng

Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.289 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 4,2% so với cùng kỳ; tiếp nhận 3.161 đơn thư, giảm 16,9% so với cùng kỳ; trong đó, tổng số vụ việc của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết là 250 vụ, đã giải quyết được 226/250 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,4%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 6 kỳ/6 tháng vào ngày mồng 5 hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 6 kỳ/6 tháng vào ngày 15 hàng tháng. 21/21 huyện, thành, thị ủy đã thực hiện người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ nghiêm túc. 372/460 xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị và những vấn đề bức xúc từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người. 

Công tác dân vận chính quyền ở Nghệ An tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 209 KH/TU ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-UBND “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư KNTC ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về phát tiển kinh tế - xã hội gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện Đề án “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Tổng kết “Năm dân chủ cơ sở” 2021 trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Tin mới