mask

Nghệ An: 7 tháng dư nợ tín dụng tăng hơn 9%

(Baonghean.vn) - 7 tháng đầu năm 2018, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Nguồn vốn huy động của hầu hết các ngân hàng tăng cao hơn dư nợ cho vay. Ảnh: Việt Phương
Các ngân hàng huy động nguồn vốn, đảm bảo phục vụ cho vay nền kinh tế. Ảnh: Việt Phương

Đến 31/7/2018, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 164.321 tỷ đồng, so với đầu tháng tăng 980 tỷ đồng, bằng 0,6%; so với đầu năm tăng 13.731 tỷ đồng, bằng 9,1%; cao hơn so với tốc độ tăng cùng kỳ năm trước 8,1%.

Dư nợ một số chương trình tín dụng đến 31/7/2018 đạt cao như: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 (không bao gồm cả Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Phát triển) ước đạt 70.247 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm.

Cho vay xuất khẩu ước đạt 2.370 tỷ đồng, tăng 21,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 22/2014/TT-NHNN của NHNN ước đạt 800 tỷ đồng.

Đồ họa: Hữu Quân
Đồ họa: Hữu Quân

Tuy nhiên, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ ước đạt 350 tỷ đồng, giảm 7,9% so với đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, 7 tháng đầu năm, nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 117.397 tỷ đồng, so với đầu tháng tăng 1.124 tỷ đồng, bằng 0,97%, so với đầu năm tăng 9.971 tỷ đồng, bằng 9,3%; cao hơn so với tốc độ tăng cùng kỳ năm trước là 8,9%. Đến nay, tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn ước đạt 1.385 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng dư nợ, tăng 211 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 18%.

Tin mới