mask

Nghệ An: 9 địa phương thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời trưởng phòng nội vụ

(Baonghean.vn) - Đây là một trong các nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý thực hiện thí điểm tại một số đơn vị cấp huyện, sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.
Nghệ An: 9 địa phương thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời trưởng phòng nội vụ ảnh 1
Thành phố Vinh sẽ thực hiện thí điểm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đồng thời là Chánh Thanh tra. Ảnh: Trụ sở Thành ủy Vinh. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện, đảm bảo theo lộ trình các địa phương đã xây dựng trong đề án, cụ thể:

Thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ cấp huyện tại 9 địa phương: TP. Vinh, Diễn Châu, Con Cuông, Yên Thành, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc.

Thí điểm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện tại 9 địa phương: TP. Vinh, Diễn Châu, Con Cuông, Yên Thành, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc, Kỳ Sơn.

Đồng ý thí điểm hợp nhất Văn phòng Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND của thị xã Cửa Lò; ban tổ chức cấp ủy và phòng nội vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy và phòng thanh tra cấp huyện tại 2 địa phương Cửa Lò và Hoàng Mai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức ngày 16/1 vừa qua, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cho biết, ngày 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua đề án của các địa phương, cơ quan, đơn vị về nguyên tắc, mục tiêu, khung nhiệm vụ, giải pháp và kết luận một số nội dung cụ thể quan trọng khác, trong đó có các nội dung thí điểm trên. 

Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn Thông báo về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Tin mới