mask

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Ý kiến các đại biểu, chuyên gia trao đổi, thảo luận, hiến kế các giải pháp để xây dựng chương trình và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Sáng 25/6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, đề xuất chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

a

Dự hội thảo có các đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện toàn diện các nội dung CCHC. Với những nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác CCHC của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc HOa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo 10 năm thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng Chương trình CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa: Hội thảo là diễn đàn để trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý, công chức, đại diện cho các doanh nghiệp và tổ chức liên quan nhằm làm rõ, đánh giá thực chất công tác CCHC của tỉnh đồng thời đề cập những mục tiêu, nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

“Để xây dựng chương trình và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 đòi hỏi sự quan tâm và nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp và các cơ quan, đơn vị”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

“Hiến kế”nâng cao hiệu quả công tác CCHC

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trao đổi, thảo luận, bình luận, đánh giá, trong đó tập trung các nội dung: Làm rõ những việc làm, kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung CCHC, những hạn chế cần khắc phục. Những kết quả, bất cập, khó khăn trong việc nâng cao chất lượng ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật ở các cấp. Nguyên nhân và giải pháp.

Các ý kiến cũng phân tích thực trạng giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Phân tích các chỉ số thành phần của Chỉ số CCHC những năm qua, nhất là những chỉ số còn thấp để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Quốc Chung tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công ác theo dõi thi hành pháp luật.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thành Chung tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả ban hành, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Ảnh: Thanh Lê

Ý kiến của các đại biểu phản ánh thực tiễn, kết quả cải cách tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những năm qua. Những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cùng đó là hiện đại hóa hành chính trong đó có việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, kết quả, khó khăn, vướng mắc và bài học sau 10 năm triển khai thực hiện. Giải pháp cho việc xây dựng chính quyền điện tử...

Các đại biểu cũng nêu các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo đối với CCHC; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp các dịch vụ công của cơ quan nhà nước và giải pháp cải thiện, nâng cao của các địa phương.

Tham luận nội dung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong cơ quan nhà nước ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham luận nội dung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong cơ quan nhà nước ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Ý kiến của các đại biểu thảo luận gợi mở những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ lớn và các giải pháp được đề xuất cho công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2030 để đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất.

Các tham luận tại hội thảo là cơ sở để các cơ quan tham mưu, UBND tỉnh đánh giá đúng thực chất CCHC của tỉnh và đưa ra định hướng cho công tác này trong thời gian tới sát với định hướng, yêu cầu thực tiễn của tỉnh để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn CCHC tỉnh trong thời gian tới.

Tin mới