mask

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Việc ban hành cấu trúc đề thi sẽ tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên và các nhà trường có kế hoạch ôn thi thuận lợi, sát với từng đối tượng học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021 – 2022.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức với ba môn thi là Toán, Ngữ văn (thi theo hình thức tự luận) và Tiếng Anh (thi theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu và thí sinh trả lời làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm). Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Nếu sử dụng thang điểm khác thì kết quả điểm thi đổi sang thang điểm 10.

Giờ ôn tập của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tân Hợp (Tân Kỳ). Ảnh: MH.
Giờ ôn tập của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tân Hợp (Tân Kỳ). Ảnh: MH.

Đề thi được ra đảm bảo bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Tỉ lệ các mức độ bao gồm:  nhận biết và thông hiểu: 50% - 60% tổng số điểm; Vận dụng và vận dụng cao: 40% - 50% tổng số điểm. Nội dung đề thi thuộc phạm vi nội dung Chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Cụ thể, với môn Toán và Ngữ văn: Không thi nội dung: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu;

Đông thời, khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh học; Khuyến khích học sinh làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện đối với chương trình lớp 9 theo Công văn số 3280/BGDĐT- GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình nội dung dạy học cấp THCS,THPT.

+ Không thi nội dung: Không dạy; Không làm; Đọc thêm đối với chương trình lớp 6,7,8 (nếu có) theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

+ Không thi nội dung: Không dạy/thực hiện/làm…;

Khuyến khích tự học (đọc/làm/thực hiện…);Tự học có hướng dẫn (đọc/làm/thực hiện…) đối với chương trình lớp 8 theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ II, năm học 2019-2020 (Riêng môn Ngữ văn, ngoài những yêu cầu trên, không thi nội dung chương trình địa phương và văn học nước ngoài).

Đối với môn Ngoại ngữ:

+ Không thi nội dung: Không dạy; Không làm; Đọc thêm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

+ Không thi nội dung: Không dạy/thực hiện/làm…;Khuyến khích tự học(đọc/làm/thực hiện…);Tự học có hướng dẫn (đọc/làm/thực hiện…) đối với chương trình lớp 8 theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ II, năm học 2019-2020.

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 2
Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 3

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 4

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 5

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 6

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 7

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 8

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 9

Nghệ An: Ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 các trường THPT cùng trường chuyên Phan Bội Châu ảnh 10
Cấu trúc đề thi minh họa các môn thi. Ảnh: MH

Tin mới