Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết nghị thông qua Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập.
Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nêu rõ phạm vi và các đối tượng áp dụng.

Về phạm vi điều chỉnh:

- Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

- Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

- Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường ảnh 2
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Về đối tượng áp dụng:

 - Cơ sở giáo dục mầm non độc lập (bao gồm nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập) ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

- Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

- Giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm các điều kiện: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp…

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đáp ứng các điều kiện sẽ được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất. Ảnh: Mai Hoa
Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đáp ứng các điều kiện sẽ được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Các chính sách cụ thể:

  - Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đủ điều kiện được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/cơ sở để trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

 - Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non 160.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/1 năm học.

- Mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non là 800.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Tin mới