mask

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00

Mục tiêu của kế hoạch là: đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần cùng Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và thế giới.

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ảnh 1
Tọa đàm khoa học với chủ đề "Nghiên cứu tổng kết lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới" do Viện nghiên cứu Con người, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức. Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2028:

- 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác quyền con người kịp thời và tương xứng với các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của các cơ quan chức năng nói riêng và cả nước nói chung

- 100% cán bộ làm công tác về quyền con người; 100% cán bộ làm công tác quản lý thông tin và truyền thông; 100% nhân sự tham gia công tác đối ngoại của các cơ quan báo chí địa phương; 70% cán bộ chủ chốt của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam; tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người. Qua đó, góp phần giảm thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc, xâm hại quyền con người trên không gian mạng xuống còn 10% tổng số thông tin về quyền con người ở Việt Nam; phát hiện, xử lý 90% tin giả, tin xấu độc xâm phạm đến quyền con người trên không gian mạng trong phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Đối tượng truyền thông, gồm:

- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ làm công tác quyền con người, truyền thông, thông tin đối ngoại, công tác vận động quần chúng tại các sở, ngành, địa phương, các Hội, đoàn thể của tỉnh.

- Các tầng lớp nhân dân, các cộng đồng tôn giáo, dân tộc, đặc biệt là giới trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, thanh niên, sinh viên, học sinh, người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng mạng.

- Các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp xuất bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề sau:

- Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: (1) Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị; (2) Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; (3) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về Quyền Trẻ em; (6) Công ước về Quyền của Người khuyết tật; (7) Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

- Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ảnh 2
Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên

- Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

- Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp tác của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.

- Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp khu vực và quốc tế.

Tin mới