Nghệ An ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chiều 31/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 1956/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh, tập trung thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Đo thân nhiệt cho người cách ly tại một điểm cách ly của Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường ảnh 1
Đo thân nhiệt cho người cách ly tại một điểm cách ly của Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hội, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương án bố trí người làm việc thực sự cần thiết trực tiếp tại cơ quan; đối với các trường hợp khác thực hiện phương án làm việc trực tuyến tại nhà.

Tại các bộ phận văn thư, một cửa của các cơ quan, đơn vị bố trí số người tối thiểu theo quy định để tiếp nhận hồ sơ, văn bản.

Đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo 100% duy trì làm việc theo nhiệm vụ được giao.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo địa phương, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất.

Sở Y tế đôn đốc thực hiện khẩn trương các biện pháp cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu thấy cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công văn này.

Tin mới