Nghệ An: Bàn quy chế quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia

(Baonghean.vn) - Từ năm 2016, 16 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ rút gọn chỉ còn 2 chương trình, đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. 

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp

Chiều 13/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Minh Thông, Đinh Viết Hồng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo quy định của Chính phủ, từ năm 2016, 16 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ rút gọn chỉ còn 2 chương trình, đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện quy định của Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh nhằm thống nhất quy trình quản lý, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Theo dự thảo, Quy chế có 5 chương, 17 điều quy định cơ chế phân cấp quản lý; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, lập, giao kế hoạch; huy động và sử dụng nguồn vốn; tổ chức, điều phối; theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành đã góp ý cụ thể về nội dung các điều quy định trong Quy chế. Trong đó, tập trung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, và nhất là trách nhiệm của Sở KH&ĐT trong tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Quy chế được xây dựng phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời đảm bảo thủ tục hành chính được đơn giản hóa. 

Làm đường giao thông ở Tiên Kỳ - Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng
Làm đường giao thông ở Tiên Kỳ - Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Quy chế phải phân công, phân nhiệm rõ, cụ thể từng nhiệm vụ quản lý của các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở có liên quan theo quy định pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Đồng thời đề nghị Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, hoàn thiện Quy chế để UBND tỉnh ký ban hành.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới