mask

Nghệ An: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ cho ông Trần Khánh Thục và Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho bà Nguyễn Thị Lan.

Chiều 22/6, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố 2 Quyết định về công tác cán bộ do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với bà Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thay mặt UBND tỉnh chúc mừng 2 đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, thống nhất và được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm.

Hai đồng chí đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm và đã kinh qua các vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở. Đồng thời, 2 đồng chí có quá trình công tác đã được thực tế chứng minh phù hợp với vị trí công việc được bổ nhiệm.

Cho rằng đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của 2 đồng chí, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp là 2 sở có chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại, tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong 2 đồng chí trên cương vị công tác mới phát huy kinh nghiệm quá trình công tác trước, tiếp tục có đóng góp và thực hiện nhiệm vụ được giao tốt hơn. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong 2 đơn vị tích cực phối hợp, giúp đỡ, đoàn kết, thống nhất để 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục kiện toàn, phân công công việc trong đơn vị. Đặc biệt, trong công tác đối ngoại phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa.

Đối với đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Giám đốc sở phân công, phối hợp với các đồng chí trong Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tham mưu, thẩm định, thẩm tra, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật đúng quy định.

Đồng chí Trần Khanh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt 2 đồng chí được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục xin cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh và xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tận tâm, tận tụy với tư duy sáng tạo, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin mới