mask

Nghệ An bổ sung thêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Công dân ngoại tỉnh đến Nghệ An, công dân Nghệ An từ ngoại tỉnh trở về đều phải đến trạm y tế, trung tâm y tế để khai báo. Cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ cho người trên các phương tiện ngoại tỉnh di chuyển qua địa bàn.

Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có Văn bản số 3190 “Về việc tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ các địa phương trên cả nước đến/trở về/đi qua tỉnh Nghệ An” gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 các huyện, thành, thị.

Văn bản mới về quy định phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Văn bản mới về quy định phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh triển khai các biện pháp tăng cường trong phòng chống dịch Covid-19 theo các quy định tại Công văn số 4600/UBND-BCĐ ngày 06/7/2021, Công văn số 3082/SYT-NVY ngày 17/7/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường phát huy hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng trong việc rà soát, quản lý người đến/trở về từ các địa phương trên cả nước.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng bổ sung một số yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:
Tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Nghệ An lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh khi trở về phải đến Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn, phân luồng, chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi trở về nhà.
Các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống lắp đặt camera giám sát và khuyến khích thực hiện hình thức bán hàng mang về. Không phục vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ được bán hàng mang đi) cho người trên các phương tiện ngoại tỉnh di chuyển qua địa bàn tỉnh.
Công tác tổ chức cách ly và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 cũng được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An điều chỉnh, theo đó:
Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế). Tổ chức xét nghiệm ít nhất 04 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3; thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung (thực hiện hình thức gộp mẫu từ lần thứ 2 trở đi).
Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày (kể từ ngày có Quyết định hoàn thành cách ly tập trung). Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Đối với các trường hợp được cách ly tập trung trước ngày 16/7/2021, kết thúc cách ly tập trung khi có đủ các điều kiện sau: Thời gian cách ly trên 14 ngày; các trường hợp có xét nghiệm lần gần nhất trên 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu, yêu cầu xét nghiệm lại, trong trường hợp âm tính thì kết thúc thời gian cách ly.
Đơn vị quản lý khu cách ly tập trung có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan thông báo đến Chính quyền địa phương nơi công dân lưu trú để tiếp tục tổ chức quản lý, cách ly tại nhà cho đến khi đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với người nhiễm (hoặc ngày bắt đầu thực hiện cách ly tập trung)./.

Tin mới