mask

Nghệ An: Bố trí Công an chính quy về xã, đồng thời tiếp tục sử dụng công an xã bán chuyên trách

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ: đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là Trưởng Công an xã là công chức, vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng này vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở sau khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/12, UBND tỉnh đã có Thông báo số 82/TB- UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào ngày 6/2.

Nghệ An: Bố trí Công an chính quy về xã, đồng thời tiếp tục sử dụng công an xã bán chuyên trách ảnh 1
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Đối với việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, về mặt nhận thức xác định rõ 3 vấn đề:

Trước hết, đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không phải chỉ coi là nhiệm vụ của riêng ngành Công an; cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao để hoàn thành sớm việc chính quy hóa lực lượng Công an xã trong điều kiện Đại hội Đảng các cấp đang đến gần. 

Thứ hai, việc đưa Công an chính quy về xã nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, không ảnh hưởng đến việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cấp xã. 

Thứ ba, đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là Trưởng Công an xã là công chức, vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng này vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở (hiện trong 4 mô hình của Bộ Công an, chỉ có 1 mô hình là bố trí hoàn toàn Công an chính quy, các mô hình còn lại đều tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách).

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn với việc bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là đối với Trưởng Công an xã bán chuyên trách.

Ưu tiên tối đa việc sắp xếp, bố trí vào các chức danh công chức cấp xã phù hợp khác đối với các xã đã giảm hoặc thiếu biên chế theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh xếp loại các xã, thị trấn sau sáp nhập; tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 13/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Đối với Trưởng Công an xã là công chức không thể bố trí, sắp xếp, Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho chủ trương theo hướng tạm thời thôi giữ chức vụ Trưởng Công an xã và cho đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã, nhưng vẫn là công chức cấp xã và được giữ nguyên chế độ, chính sách cho đến khi có quy định khác của pháp luật (theo Điểm c, Khoản 1, Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018). 

Việc tham mưu văn bản hoàn thành trước ngày 25/02/2020 để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đối với Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (phải là đồng chí có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, xuống cơ sở là có thể bắt tay ngay vào công việc...). Tuyệt đối không được để việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, không để trống địa bàn;…

Công an tỉnh cũng cần phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thành lập chi bộ Công an xã theo Quy định 192 QĐ/TW ngày 18/5/2014 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành, thị ủy và UBND cấp huyện, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cần khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, như:

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo thực hiện việc chính quy hóa lực lượng Công an xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Tổ chức họp bàn, thống nhất phương án sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với từng đồng chí Trưởng Công an xã là công chức để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã theo các hướng đã nêu ở trên. 

Thành lập các chi bộ Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn (Khi có văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh tủy triển khai Quy định 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân);…

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành khác các nhiệm vụ có liên quan.

Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải phấn đấu hoàn thành bố trí trong quý I/2020.

Tin mới