mask

Nghệ An cấp mới 9 dự án đầu tư nước ngoài FDI trong năm 2019

(Baonghean.vn) - Năm 2019, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 9 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 251,31 triệu USD. Các dự án FDI đã có những tác động tích cực đến kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
a

Sáng 21/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh có buổi làm việc với các ngành để nghe Dự thảo kết quả công tác đối ngoại năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, trong năm 2019, hoạt động đối ngoại của tỉnh Nghệ An có nhiều khởi sắc; được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 92-CTr/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 28/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2019, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh… 

Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 9 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 251,31 triệu USD. Các dự án FDI đã có những tác động tích cực đến kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Về thu hút vốn ODA, tính đến hết tháng 10/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 1 dự án ODA với tổng vốn đầu tư 12,16 triệu USD. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh 20 chương trình, dự án và 11 phi dự án trên địa bàn tỉnh với tổng vốn cam kết hỗ trợ hơn 4 triệu USD.

a
Đại diện JICA Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, công tác đối ngoại có vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Định hướng hoạt động đối ngoại năm 2020 là tỉnh sẽ đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu. Tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác với các nước đặc biệt là Lào, Hàn Quốc,  Nhật Bản, Liên bang Nga, Úc, các nước trong khối ASEAN…; thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020.

Tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để kêu gọi các dự án đầu tư trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát lại số lượng các đoàn ra, đoàn vào năm 2020. Đối với những đoàn ra có nội dung tương tự nhau, cần phải rà soát tích hợp các đoàn, kết hợp với các đoàn của các bộ, ngành để hạn chế số lượng đoàn ra, cũng như tiết kiệm kinh phí.

Tin mới