mask

Nghệ An: Cập nhật kiến thức, phương pháp mới cho cán bộ làm công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Đợt bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, phương pháp mới về công tác dân vận, để từ đó áp dụng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: TG
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: TG

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng 20/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trưởng, phó ban dân vận các huyện, thành, thị ủy...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TG
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TG

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, công tác dân vận đã tập hợp, đoàn kết nhân dân cùng góp trí tuệ, công sức và của cải, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 để từng bước ổn định, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ, công tác dân vận thời gian qua vẫn còn có hạn chế. “Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận còn hạn chế; nội dung và phương pháp dân vận vẫn còn nhiều bất cập; kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...”, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết.

Đồng chí nhấn mạnh, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận là việc làm có ý nghĩa quyết định đối với cán bộ dân vận các cấp. Đợt bồi dưỡng là nhằm trang bị kiến thức, phương pháp mới về công tác dân vận, để từ đó áp dụng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận trong thời gian tới. 

Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, trao quà tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CSCC
Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, trao quà tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: CSCC

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị sẽ quán triệt, trao đổi, truyền thụ các nội dung, chuyên đề cơ bản, quan trọng trong công tác dân vận: Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quy chế dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Nghị định 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, phần về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối dân vận, tổ dân vận;

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi trực tiếp truyền đạt các nội dung, chuyên đề. Ảnh: TG
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề. Ảnh: TG

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng sẽ dành thời gian quán triệt Chỉ thị 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo; Chỉ thị Tăng cường công tác giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An; Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 105-KL/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Một số vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo...

Tin mới