mask

Nghệ An chỉ đạo đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 3276 ngày 10/5/2022, chỉ đạo đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 2327/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1804/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có liên quan theo dõi nắm bắt thông tin thị trường cung ứng xăng dầu trên địa bàn, khu vực; Tổng hợp, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu, thực hiện phương án nhập khẩu xăng dầu bổ sung theo phân giao tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu được giao để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường khi nguồn cung từ sản xuất trong nước không đảm bảo cung ứng đủ theo kế hoạch; Chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Người dân đổ xăng trước thời điểm tăng giá. Ảnh Việt Phương
Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn cung ứng xăng dầu. Trong ảnh: Người dân đổ xăng trước thời điểm tăng giá ngày 11/5. Ảnh: Việt Phương

Đột xuất tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng, phân phối và bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Xử lý nghiệm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Yêu cầu các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Cục Quản lý thị trường: Phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1804/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu (thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu) để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định và các hành vi vi phạm khác có liên quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng và phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng khác tại địa phương để kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo về Sở Công Thương nếu có trường hợp vi phạm. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông công khai thông tin các tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng dầu bị xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền và góp phần ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành liên quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1804/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1804/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin thị trường cung ứng xăng dầu, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn, nhất là trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong kinh doanh xăng dầu; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, tuyên truyền các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguồn cung xăng dầu, giá cả xăng dầu trên địa bàn, các trường hợp vi phạm nhằm ổn định tâm lý của người tiêu dùng…

Tin mới