Nghệ An: Chọn tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT (tháng 7 hằng năm) theo Kế hoạch 301/KH-UBND sang Tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân (gọi tắt là Tháng vận động).

Việc thay đổi này nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT từ Trung ương tới địa phương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân, ngày 21/5/2021 UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 21/5/2021 về việc Tổ chức Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân, hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2021.

Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh tư liệu PV ảnh 1
Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh tư liệu PV

Để các hoạt động tuyên truyền trong Tháng vận động và năm 2021 đáp ứng được mục đích, yêu cầu đặt ra, UBND tỉnh quy định chủ đề tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2021 là “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người".

Thông điệp chính của năm là “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Sức khỏe hôm nay, an sinh ngày mai”.

Với chủ đề, thông điệp này, Tháng vận động và hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai với hai nhóm hoạt động chính, gồm:

Thứ nhất: Hoạt động tuyên truyền thu hút sự chú ý: Hoạt động này nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức, ý thức tham gia của người dân Việt Nam về BHXH, BHYT. Theo đó, các địa phương đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút sự chú ý và lan tỏa thông điệp tuyên truyền đến mọi người dân.

Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH. Ảnh tư liệu: Công Kiên ảnh 2
Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Thứ hai: Hoạt động tuyên truyền và vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT: Hoạt động này nhằm thúc đẩy sự ủng hộ và tham gia của người sử dụng lao động, người lao động với BHXH, BHYT; trong đó chú trọng tới người lao động ở khu vực phi chính thức. Theo đó, cơ quan BHXH, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền và đảm bảo người sử dụng lao động, người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật; các hoạt động tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, chú trọng chính sách BHXH tự nguyện đối với người lao động ở khu vực phi chính thức và chính sách BHYT theo hộ gia đình, BHYT hộ có mức sống trung bình.

Các kênh tuyên truyền được sử dụng là kênh tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp thông qua các phương tiện tuyên truyền.

Phương tiện tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền qua mạng Internet, nền tảng di động và các phương tiện truyền thông đại chúng; Tuyên truyền thông qua các tài liệu và vật phẩm tuyên truyền và tuyên truyền trực tiếp.

Để các hoạt động tuyên truyền trong Tháng vận động và năm 2021 đạt được mục đích, yêu cầu, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với cơ quan BHXH để triển khai thực hiện ở ngành, địa phương đảm bảo hiệu quả./.

Tin mới