mask

Nghệ An chuyển đổi mục đích sử dụng 113,7 ha rừng

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An hiện nay là 57%, thuộc top cao của cả nước.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến tháng 3/2019, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 24 quyết định cho phép 20 dự án chuyển đổi với tổng diện tích 113,7975 ha rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác. 

Trong đó, đất có rừng trồng 52,03 ha (gồm rừng phòng hộ: 19,25 ha, rừng sản xuất: 32,77 ha); đất không có rừng: 55,33 ha, đất khác trong lâm nghiệp: 6,4316 ha.

Chuyển đổi mục đích rừng những năm gần đây chủ yếu phục vụ các dự án khoáng sản, công nghiệp, đường giao thông, thủy điện… và đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng số tiền đã nộp về quỹ từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đến cuối năm 2018 là 6,19 tỷ đồng; trong đó: truy thu từ các dự án đã chuyển đổi nhưng chưa nộp tiền từ các năm trước 4,2 tỷ đồng.

Nghệ An chuyển đổi mục đích sử dụng 113,7 ha rừng ảnh 1
Thu hoạch mét ở rừng trồng Tương Dương. Ảnh: Xuân Hoàng

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An hiện nay là 58%, thuộc top cao của cả nước.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đang tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên đối với 63 dự án có nhu cầu chuyển đổi rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 390-QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Tin mới