mask

Nghệ An: Có 157 cơ sở được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

(Baonghean.vn) - Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 157 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp phép thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Nguyên tắc cấp phép xả nước thải quy định tại Điều 19, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 24/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

Hồ điều hoà được xay dựng nhằm bảo vệ môi trường
Hồ điều hoà được xây dựng tại nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An

Tuy vậy, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhìn chung ý thức bảo vệ môi trường của một số chủ cơ sở vẫn chưa quan tâm thực sự tới công tác bảo vệ môi trường, chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo quy chuẩn trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ cũng chưa được thực sự quan tâm như báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, báo cáo quan trắc chất lượng môi trường...

Trong khi đó, khó khăn đặt ra hiện nay là văn bản pháp lý thiếu quy hoạch tài nguyên nước; Chưa có quy định cụ thể về chức năng nguồn nước; Chưa xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước và Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và một số quy hoạch ngành (quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn, quy hoạch thuỷ lợi) chưa nêu cụ thể nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt gây khó khăn trong công tác quản lý các nguồn xả nước thải.

Trạm xử ý nước thải cho các nàh máy thuccoj khu B, C- KCN Nam Cấm
Trạm xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất tại khu B, C- KCN Nam Cấm

Anh Nguyễn Quốc Việt – Phó Phòng nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Về kiểm tra, kiểm soát các nguồn xả thải: Hiện chưa có số liệu cụ thể về các nguồn thải (trong đó có nước thải) trên địa bàn tỉnh. Do quy định tại Luật Tài nguyên nước và Nghị định 201/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước quy định một số trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Những trường hợp này sẽ không có giấy phép xả thải, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, nắm số liệu.

Về quan trắc định kỳ các nguồn xả thải: Hiện chỉ có một số cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ (thường là 4 lần/năm) theo ĐTM, Bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án xả nước thải vào nguồn nước. Tuy nhiên, do các lần quan trắc này là gián đoạn, chỉ thể hiện chất lượng nước thải vào thời điểm quan trắc nên đôi khi chưa phản ánh đầy đủ tính chất, đặc trưng của nước thải.

Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có một số cơ sở có hệ thống quan trắc môi trường tự động như: Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Nhà máy bia Sài Gòn- Hà Nội, Khu Công nghiệp Nam Cấm. Tuy nhiên hệ thống quan trắc môi trường tự động của các cơ sở này chưa kết nối được với Sở Tài nguyên và Môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đảm bảo về hạ tầng thông tin.

Thu Huyền

Tin mới