mask

Nghệ An có hơn 3.500 người di cư tự do, kết hôn không giá thú ở Bôlykhămxay (Lào)

(Baonghean.vn) - Đó là số liệu được đưa ra tại Hội nghị trao đổi, thống nhất giải quyết vấn đề người di cư và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban chính quyền tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phối hợp tổ chức vào sáng 13/12 tại thành phố Vinh.

Các đồng chí Lê Ngọc Hoa -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Bun Ma Bụ Chạ Lơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đồng chủ trì hội nghị.

Tới dự về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, tổ chuyên viên liên hợp tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND các huyện biên giới đất liền gồm Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương.

Về phía nước bạn Lào có đại diện lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Bôlykhămxay, tổ chuyên viên liên hiệp tỉnh Bôlykhămxay.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Ly
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Ly

Thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền Bôlykhămxay đã chỉ đạo hai tổ chuyên viên liên hợp phối hợp chặt chẽ với nhau để tiến hành các đợt song phương điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bôlykhămxay (Lào).

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: Trong điều kiện đường biên giới 2 tỉnh, 2 nước tương đối dài, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị hai bên sẽ có nhiều giải pháp tăng cường phối hợp để giải quyết tốt vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới. Ảnh: Khánh Ly

Trong 2 năm (2017-2018) hai tổ chuyên viên liên hợp đã thực hiện 6 đợt song phương điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam- Lào. Trong đó đã song phương điều tra trên địa bàn 8 bản thuộc huyện Khăm Cợt, 16 bản thuộc huyện Viên Thoong tỉnh Bôlykhăm xay (Lào) vào 1 đợt trên địa bàn huyện Con Cuông, Kỳ Sơn ( Nghệ An).

 

Hai bên đã điều tra, phân loại và lập danh sách 609 hộ/3.577 người thuộc tỉnh Nghệ An di cư tự do và kết hôn không giá thú  trên địa bàn 27 bản thuộc 2 huyện Khăm Cợt, huyện Viêng Thoong (thuộc vùng biên giới địa bàn tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Trong đó, 557/3.216 người đủ điều kiện tiếp tục ở lại sinh sống tại Bôlykhămxay theo quy định Thỏa thuận giữa hai tỉnh, 2 nước. Đến nay, Chính phủ nước CHDCND Lào đã ra quyến định công nhận Quốc tịch Lào cho 149 hộ/894 người Nghệ An di cư sang Lào; Có 3 hộ/17 người thuộc tỉnh Nghệ An di cư sang tỉnh Bôlykhămxay không đủ điều kiện tiếp tục ở lại sinh sống tại nước sở tại theo quy định của Thỏa thuận vì không chấp hành nghiêm pháp luật Lào. 

Đối với 02 người của tỉnh Bôlykhămxay kết hôn không giá thú trong vùng biên giới thuộc huyện Con Cuông  và huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được xác định là đủ điều kiện tiếp tục ở lại sinh sống tại nước sở tại theo quy định của Thỏa thuận.

Tại hội nghị, trên tinh thần hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện tin tưởng nhau, hai bên đã trao đổi bàn bạc về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Lào - Việt Nam.  Thống nhất một số nội dung phương hướng trong thời gian tới như:

Công nhận số người di cư tự do và kết hôn không giá thú của Nghệ An đủ điều kiện tiếp tục sinh sống lại tỉnh Bôlykhămxay, Lào gồm: 408 hộ/2.322 khẩu; số người di cư tự do và kết hôn không giá thú không đủ điều kiện tiếp tục sinh sống tại Lào gồm có: 3 hộ/17 khẩu hiện đang sinh sống tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.

Tỉnh Nghệ An đề nghị tỉnh Bôlykhămxay sớm có kết quả điều tra, xác minh số người di cư tự do và kết hôn không giá thú mà tổ chuyên viên liên hợp hai tỉnh chưa thống nhất gồm: 49 hộ/345 khẩu tại huyện Khăm Cợt và huyện Viêng Thoong. Nếu quá trình điều tra không có đủ căn cứ chứng minh số hộ này vi phạm pháp luật của nước sở tại, thì vẫn được ở lại Lào sinh sống. Nếu có chứng cứ vi phạm pháp luật nước CHDCND Lào thì số hộ trên sẽ được Chính phủ Lào trao trả về nước theo thỏa thuận của hai Chính phủ.

Đồng chí Bun Ma Bụ Chạ Lơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay ( Lào) đề nghị hai bên tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuần tra song phương để ngăn chặn tình trạng di cư tự do và kết hôn
Đồng chí Bun Ma Bụ Chạ Lơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đề nghị hai bên tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát song phương để ngăn chặn tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú hai bên biên giới hai nước. Ảnh: Khánh Ly

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào); số người mới phát sinh (chưa điều tra) tại huyện Khăm Cợt và Viêng Thoong vào tháng 01 năm 2019 và hoàn thành công tác điều tra, phân loại và lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxay (Lào) trong tháng 03 năm 2019.

Về phía tỉnh Nghệ An sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để công nhận 02 công dân của tỉnh Bôlykhămxay sang kết hôn không giá thú trong vùng biên giới trên địa bàn huyện Con Cuông và huyện Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An theo biên bản của hai tổ chuyên viên liên hợp đã ký.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay( Lào) kí biên bản trao đổi thống nhất giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới. Ảnh: Khánh Ly
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay (Lào) kí biên bản trao đổi thống nhất giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới. Ảnh: Khánh Ly

Tại hội nghị, hai bên cũng đã ký kết biên bản thỏa thuận thống nhất tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ nhằm chấm dứt tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay. Đồng thời thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị rà soát, thống nhất danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay và ký biên bản song phương vào tháng 04/2019 tại tỉnh Bôlykhămxay.

Tin mới