mask

Nghệ An có thể thu hơn 10 triệu USD từ giảm phát thải khí nhà kính

(Baonghean,vn) - Nếu chương trình giảm phát thải của Việt Nam được các quốc gia thành viên thông qua vào tháng 12/2017, Quỹ carbon do Ngân hàng Thế giới (WB) đại diện ủy thác dự kiến sẽ thu mua của Việt Nam 10,3 triệu tấn carbon (giá dự kiến 5 USD/tấn), Việt Nam sẽ thu hơn 51 triệu USD, riêng Nghệ An sẽ thu về hơn 10 triệu USD.

1
Vườn quốc gia Pù Mát vẫn đang còn nhiều cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: Văn Trường.

Chương trình giảm phát thải ( ER -PD) được thực hiện tại 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Chương trình được thiết kế dựa trên 5 yêu cầu: Giải quyết các nguyên nhân (trực tiếp và gián tiếp) gây mất rừng và suy thoái rừng; Phù hợp và đóng góp vào các chiến lược và chính sách Quốc gia; “Tham vọng” nhưng “thực tế”; Chi trả dựa trên kết quả; Tự ứng trước để đầu tư thực hiện.

ER-PD gồm 4 hợp phần, 10 tiểu hợp phần và 28 hoạt động chính, được thiết kế dựa trên kết quả quá trình tham vấn các bên liên quan từ cấp Trung ương đến các địa phương, trong đó bao gồm cả cộng đồng dân cư. 

Riêng địa bàn Nghệ An tập trung ưu tiên cho 89 xã của 13 huyện gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương và Yên Thành.

1
Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng Pù Mát ở xã Châu Khê, Con Cuông. Ảnh: Văn Trường.

Mục tiêu tổng thể của Nghệ An là: Giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (tương ứng giảm 4.000 ha rừng bị mất, 4.500 ha rừng bị suy thoái) và nâng cao trữ lượng cacbon hấp thụ từ rừng trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững.

Đại diện của Dự án REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng) tại Nghệ An cho biết: Với diện tích rừng Nghệ An hiện có và được bảo vệ tốt đến năm 2025, dự kiến Quỹ carbon do Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ chi trả cho Nghệ An trên 10 triệu USD.

Chương trình này đang mang lại lợi ích cho người dân Nghệ An, giúp tỉnh nhà có được nguồn thu từ quỹ carbon để phát triển năng lượng tái tạo; tận dụng thêm cơ hội sử dụng tín chỉ giảm thải carbon phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai.

Chưa kể chương trình này còn có ý nghĩa đặc biệt giúp người dân Nghệ An nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của rừng, không chỉ ở khía cạnh kinh tế, mà còn là việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn Trường

Tin mới