mask

Nghệ An công bố danh sách 14 doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày 31/ 7/2019, có 14 đơn vị, doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lớn.

Báo Nghệ An xin đăng tải các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm kéo dài tính đến ngày 31/7/2019. Danh sách do BHXH  tỉnh cung cấp:

Danh sách nợ
Danh sách nợ Bảo hiểm kéo dài tính đến ngày 31/7/2019.

Tin mới