mask

Nghệ An: Cung cấp 760 dịch vụ công trực tuyến

(Baonghean.vn) -  Sau 3 tháng triển khai, đến nay, Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An đã cung cấp 760 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

a
Huyện Anh Sơn được đánh giá là cung cấp tốt dịch vụ công trực tuyến. Ảnh C.L

Với tốc độ cung cấp đó, theo Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt 195,3% kế hoạch (theo kế hoạch là 389 dịch vụ).  Hệ thống cũng đã cung cấp 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (theo kế hoạch là 11 dịch vụ).

Trong đó: Số dịch vụ công trực tuyến các sở ban ngành cấp tỉnh đã cung cấp là 178 dịch vụ (mức độ 3); 13 dịch vụ (mức độ 4);  Số dịch vụ công trực tuyến cấp huyện đã cung cấp là 582 dịch vụ (mức độ 3).

Tính đến nay, đã có 16 đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Có 3 đơn vị không triển khai trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh mà đang sử dụng phần mềm hệ thống ngành dọc (Cục Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội) và có 4 đơn vị không có dịch vụ công trực tuyến (Ban dân tộc, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát, Cục thống kê).

Đối với cấp huyện, đã có 21/21 huyện, thành phố, thị xã đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3. Một số đơn vị thực hiện tốt các dịch vụ công như: UBND huyện Nghi Lộc, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện Yên Thành, UBND Thành phố Vinh, UBND huyện Anh Sơn, UBND huyện Đô Lương và Sở GTVT.

Châu Lan

Tin mới