mask

Nghệ An: Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Đến ngày 30/8/2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 207-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An hiện có 26 đảng bộ cấp trên cơ sở (21 huyện, thành, thị ủy; 02 đảng bộ khối, 3 đảng bộ LLVT) và 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được giao một số quyền cấp trên cơ sở, với 1.453 tổ chức cơ sở đảng,192.794 đảng viên.

Toàn cảnh phiên thứ 2, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ảnh tư liệu
Toàn cảnh phiên thứ 2, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 207-KH/TU, Thông tri số 13-TT/TU của Tỉnh ủy: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Qua thống kê, số lượng cấp ủy viên của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đại hội quyết định là 899 đồng chí giảm so với nhiệm kỳ trước 49 đồng chí (= 5,28%), bầu tại đại hội là 879 đồng chí; tỉ lệ số dư: Bình quân toàn tỉnh 11,0%; trong đó khối huyện, thành, thị: 10,9%; khối các đảng bộ trực thuộc: 12,2%. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy theo đề án đã được đại hội thông qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu

Tỷ lệ số phiếu bầu khá tập trung: có 140 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ 100%; có 708 đồng chí trúng cử với số phiếu đạt trên 90%. Tất cả 879 đồng chí được đại hội bầu vào cấp ủy lần này đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu.

Cơ cấu ủy viên theo các lĩnh vực khá phù hợp. Tỷ lệ nữ: Bình quân toàn tỉnh 18,4%, (tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phù hợp: 13,7%, trong đó khối huyện đạt 15,4%. Tỷ lệ cán bộ trẻ (≤ 40 tuổi) đạt 16,5%, (tăng 2,2% so với nhiệm kỳ trước). Độ tuổi bình quân của cấp ủy chung toàn tỉnh 46 tuổi. Tỷ lệ đổi mới so đầu nhiệm kỳ đạt  38,3% (vượt tỷ lệ theo quy định).

Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên nhiều so nhiệm kỳ trước: 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó: trình độ trên đại học chiếm 40,5% (tăng 20,7% so với nhiệm kỳ trước). Trình độ lý luận chính trị trung cấp 12,5%; cao cấp, cử nhân chính trị: 87,3% (tăng 9,2% so với nhiệm kỳ trước).

Ngoài ra, 26/26 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2/2 đảng bộ cơ sở trực thuộc đều tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và định hướng.

Nét mới của công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ này là thực hiện quy trình 5 bước bài bản, khoa học đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan. Cương quyết đưa ra khỏi danh sách nhân sự những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định hoặc có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tham mưu rà soát kỹ, thận trọng, đúng đối tượng nhân sự để giúp Ban Thường vụ trước một bước, trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, phê duyệt. Do đó kết quả đại hội các đảng bộ bầu cấp ủy đạt tỷ lệ số phiếu cao, bầu một lần đúng định hướng.

Thành công của Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở chính là tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin mới