mask

Nghệ An dành quỹ đất trên 23.476 ha cho phát triển công nghiệp

(Baonghean.vn) - Cùng Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tíc20.776,47 ha; tỉnh Nghệ An còn có 6 Khu công nghiệp với tổng diện tích 1.660 ha và hàng chục Cụm công nghiệp ở các địa phương đáp ứng cho các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. 

Như vậy, theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Nghệ An dành quỹ đất trên 23.476 ha cho phát triển công nghiệp.

Nghệ An dành quỹ đất trên 23.476 ha cho phát triển công nghiệp ảnh 1
 

Trên địa bàn Nghệ An còn quy hoạch phát triển 50 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 1.043,7 ha.

Đến nay có 39 CCN đã thực hiện các bước đầu tư xây dựng (lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN; lập, phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và tổ chức thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh). Trong đó có 10 CCN đã lấp đầy, 7 CCN đang thực hiện đầu tư hạ tầng và có doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, 3 CCN đã có doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hạ tầng, 19 CCN đang san lấp mặt bằng hoặc đã lập dự án đầu tư hạ tầng, phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Hiện đã có 231 dự án đầu tư vào các CCN, tổng vốn đầu tư đạt 2.128 tỷ đồng (bình quân 9,5 tỷ đồng/doanh nghiệp). Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp CCN đạt xấp xỉ 3.480 tỷ đồng, chiếm khoảng 9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp CCN đạt khoảng 200 tỷ đồng (đầu 2017) và giải quyết việc làm cho gần 16.400 người.


 Nguyên Sơn - Hữu Quân

Tin mới