Nghệ An: Đầu tư 136 tỷ đồng cho xã, thôn bản thuộc Chương trình 135

(Baonghean.vn) - Năm 2019, vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình 135/CP đối với tỉnh Nghệ An là 135 tỷ 623 triệu đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản 135 được đầu tư 200 triệu đồng; mỗi xã 135 được đầu tư trung bình 998 triệu đồng.

Theo Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, vốn đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2019 của tỉnh Nghệ An là 135 tỷ 623 triệu đồng (đạt tỷ lệ 99,8% so với số kinh phí tính theo định mức 1 tỷ đồng/xã và 200 triệu đồng/thôn).

Theo số liệu này, định mức vốn trung bình cho các xã, thôn bản thuộc Chương trình 135 năm 2019: Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn được hưởng 200 triệu đồng/thôn; Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới, định mức trung bình 998 triệu đồng/xã.

Con đường bê tông được làm từ nguồn vốn của Chương trình 135/cp trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng

Con đường bê tông được làm từ nguồn vốn của Chương trình 135/CP trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình 135 năm 2019 cho như sau: vốn phân bổ đợt 1 là 130,4 tỷ  đồng; vốn phân bổ sau là 5,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số kinh phí này chưa được phân bổ do UBND huyện Tân Kỳ và UBND huyện Yên Thành chưa nộp đủ hồ sơ các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 theo quy định.

Những năm qua, từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình 135/CP, các xã, thôn bản thuộc diện 135 đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi và hỗ trợ sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn này từng bước được cải thiện cuộc sống.

Kiểm tra chăn nuôi bò do Chương trình 135 cung cấp ở xãTân Hợp, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu ảnh 2

Kiểm tra chăn nuôi bò do Chương trình 135 cung cấp ở  xãTân Hợp, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu

Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Nghệ An có 99 xã khu vực III, xã biên giới, xã an toàn khu và 184 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Tin mới