mask

Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những định hướng của công tác quản lý đất đai trong năm 2021 được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh diễn ra chiều 25/12.
Chiều 25/12, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 25/12, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ xử lý hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình đạt 88,27%.

Năm 2020 là một năm đặc biệt đối với lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; đo đạc bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất…

Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giai đoạn đầu năm việc đưa sáp nhập 21 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng lý đất đai tỉnh còn có những lúng túng trong công tác phối hợp, kể cả việc nảy sinh tâm tư trong cán bộ, công chức. Điều này dẫn đến hồ sơ liên quan đến đất đai tồn tại ở các địa phương nhiều.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông thừa nhận tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất còn thấp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Văn Nông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Từ khó khăn đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Gắn với sự quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn Văn phòng đã thành lập các tổ công tác trực tiếp về từng địa phương để đồng hành, xử lý cùng với các chi nhánh.

Nhờ đó, trong năm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn. Cụ thể, đã giải quyết 3.792/3.947 hồ sơ của tổ chức đơn vị làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai; đăng ký biện pháp bảo đảm…, đạt 96,07%.

Ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Văn
Ông Võ Văn Sơn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Mai Hoa
Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình, cá nhân; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã hoàn thành, trả kết quả 175.940/199.320 hồ sơ được tiếp nhận, đạt 88,27%.

Bên cạnh đó, tiến độ, chất lượng đo đạc, chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính phục vụ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận được văn phòng tập trung chỉ đạo đạt 82,84% hồ sơ. 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông thừa nhận tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất còn thấp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Văn Nông trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Ứng dụng CNTT trong quản lý đất đai

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn tỉnh đang còn khoảng 80 xã chưa hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa.

Việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm thời gian công vụ với tỷ lệ hồ sơ quá hạn chiếm 1,3% tổng số hồ sơ. 

Ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Văn
Ông Võ Văn Sơn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng xử lý hồ sơ của một số chi nhánh chưa đảm bảo yêu cầu, chưa chặt chẽ, trình ký một số bộ hồ sơ không đúng thẩm quyền, dự thảo giấy chứng nhận còn sai sót và phải trả đi, trả lại nhiều lần…

Ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở một số chi nhánh đang bị người dân phàn nàn, kêu ca và gửi đơn phản ánh về Văn phòng cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, nhiệm vụ năm 2021 được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đặt ra là tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Tin mới