mask

Nghệ An: Đề xuất chuyển đổi, thu hồi đất để đầu tư 930 công trình, dự án mới

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình thẩm tra một số dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất, HĐND tỉnh đặt ra một số băn khoăn liên quan đến tỷ lệ công trình, dự án diện chuyển đổi, thu hồi đất triển khai thực hiện đạt thấp.

Quan tâm tăng tỷ lệ thực hiện công trình, dự án sau thu hồi đất

Sáng 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Sáng 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển đổi mục đích, thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự cuộc thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, 2 dự thảo nghị quyết được thẩm tra, bao gồm Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hơn 420 ha đất trồng lúa và gần 30 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 365 công trình, dự án tại 21 huyện, thành, thị xã.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Yên Thành có 65 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương 57 công trình, dự án; huyện Quỳnh Lưu có 39 công trình, dự án; thành phố Vinh có 35 công trình, dự án; huyện Hưng Nguyên có 31 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 25 công trình, dự án; huyện Nam Đàn có 24 công trình, dự án; huyện Thanh Chương 17 công trình, dự án…

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thông qua danh mục 565 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi gần 1.835 ha. Trong đó có hơn 620 ha đất trồng lúa; hơn 23 ha đất rừng phòng hộ và gần 1.190 ha đất khác.

Nhiều nhất là huyện Yên Thành với 73 công trình, dự án. Tiếp đó là huyện Đô Lương có 64 công trình, dự án; thành phố Vinh có 67 công trình, dự án; huyện Quỳnh Lưu có 49 công trình, dự án; huyện Hưng Nguyên với 38 công trình, dự án; huyện Nam Đàn 31 công trình, dự án; huyện Diễn Châu là 30 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 28 công trình, dự án; huyện Thanh Chương có 25 công trình, dự án; huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ đều có 23 công trình, dự án…

HĐND tỉnh đề xuất UBND tỉnh có giải pháp nâng tỷ lệ triển khai công trình, dự án sau chuyển đổi, thu hồi đất. Ảnh: Mai Hoa
HĐND tỉnh đề xuất UBND tỉnh có giải pháp nâng tỷ lệ triển khai công trình, dự án sau chuyển đổi, thu hồi đất. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình Thường trực HĐND đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 4 để HĐND tỉnh xem xét, thông qua 2 dự thảo nghị quyết chuyển đổi, thu hồi đất để thực hiện 930 công trình, dự án mới trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các thành viên dự họp cũng đặt ra một số băn khoăn, đồng thời đề xuất UBND tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường quan tâm có giải pháp khắc phục tình trạng tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án sau chuyển đổi và thu hồi đất theo các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trước đó thấp.

Đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, giải trình các vấn đề mà Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, giải trình các vấn đề mà Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Thẩm tra nhiều nội dung tài nguyên - môi trường và nông nghiệp.
Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND tỉnh, ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghê An.
Ngoài ra, hội nghị còn thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án; Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý; Dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và giải trình một số vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp thu và giải trình một số vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách đặt ra. Ảnh: Mai Hoa
Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Tin mới