mask

Nghệ An đổi mã thẻ BHYT, người dân cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi

(Baonghean.vn) - BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 2360/BHXH-CST ngày 12/12/2018 về việc chuyển đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. Người lao động cần quan tâm chú ý để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của mình

Kể từ ngày 01/12/2018, BHXH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị quản lý đối tượng rà soát, hoàn thiện và lập danh sách cấp, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 cho đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng người tham  gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng Cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Ảnh tư liệu, minh họa.
Ảnh minh họa.

- Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang HK3 cho đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc 02 trường hợp được cấp mã đối tượng HN (người thuộc hộ nghèo không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

- Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã ND4 cho đối tượng người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

- Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện in, cấp lại thẻ BHYT mới cho người tham gia, một số trường hợp người tham gia chưa nhận được thẻ BHYT mới, vẫn dùng thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng đi khám bệnh, chữa bệnh, dẫn đến tình trạng Mã đối tượng và mức hưởng trên dữ liệu Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không trùng khớp với thông tin trên thẻ BHYT. 

Cán bộ Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh đang tiến hành giám định trên hệ thống. Ảnh: Phước Anh
Cán bộ Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh đang tiến hành giám định trên hệ thống. Ảnh: Phước Anh

Vì vậy, BHXH tỉnh Nghệ An kính đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận những trường hợp nêu trên, thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT có thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì cơ sở khám chữa bệnh chấp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân và giải quyết hưởng BHYT theo mã đối tượng và mã quyền lợi mới.

Trong trường hợp vì lý do khách quan, một số thẻ BHYT chưa được cấp, đổi thẻ BHYT mới cho người tham gia kể từ ngày 01/12/2018, BHXH các tỉnh thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn căn cứ trên dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT để thực hiện thanh toán cho người bệnh./.

Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ về BHXH tỉnh Nghệ An (phòng Giám định BHYT, số điện thoại 02383846981; phòng Cấp sổ thẻ, số điện thoại: 02383834881) để phối hợp giải quyết./.

Tin mới