Nghệ An dự kiến có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Chỉ đạo tại cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các cấp, các ngành và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh bám sát các mốc thời gian đối với từng công việc để chủ động triển khai.
Chiều 19/2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe tiến độ công tác chuẩn bị, đồng thời triển khai và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 19/2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe tiến độ công tác chuẩn bị, đồng thời triển khai và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy là thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh gồm: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Dự kiến có 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã nghe các thành viên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các nội dung công việc, như xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời hướng dẫn các huyện, thành, thị xã triển khai công tác bầu cử, như lập dự toán kinh phí bầu cử, thống kê số lượng con dấu, hòm phiếu, thành lập các tổ chức bầu cử, in ấn tài liệu bầu cử và tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ủy ban bầu cử…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đến thời điểm ngày 08/02/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ trình dự kiến về đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Riêng đối với cấp tỉnh, trên cơ sở số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được bầu (13 đại biểu Quốc hội và 83 đại biểu HĐND tỉnh), kết quả hiệp thương lần thứ nhất về số người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 37 (tỷ lệ 2,77 lần) và số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 251 (tỷ lệ 3,02 lần).

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất về số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cho ý kiến về
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cho ý kiến về dự toán kinh phí phục vụ bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể có 26 đơn vị bầu cử; trong đó thành phố Vinh và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử; các địa phương còn lại có 1 đơn vị bầu cử. Trong 26 đơn vị bầu cử có 23 đơn vị được bầu 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 2 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Riêng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban bầu cử tỉnh dự kiến 5 đơn vị để trình Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết định.

Bám sát các mốc thời gian để chỉ đạo đúng tiến độ

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ủy viên bầu cử tỉnh, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và chủ động của các cấp, các ngành và các thành viên trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ủy viên bầu cử tỉnh bám sát các mốc thời gian đối với từng công việc để chủ động triển khai đúng tiến độ; đồng thời quan tâm chỉ đạo các địa phương, nhất là những địa phương sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có tỷ lệ giới thiệu người ứng cử so với đại biểu được bầu có số dư thấp hay tỷ lệ nữ, tỷ lệ người trẻ tuổi thấp so với quy định.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng lưu ý các đơn vị và thành viên được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến việc thông báo với các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử tiến hành làm hồ sơ người ứng cử và tiến hành tiếp nhận, xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai trước ngày 19/3.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần phải được xây dựng cụ thể theo từng đợt phù hợp với tiến độ công việc ở từng thời điểm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình để có kế hoạch cụ thể; trong đó lưu ý các hoạt động lợi dụng bầu cử để chia rẽ đoàn kết nội bộ, xuyên tạc, kích động, chống đối, gây phức tạp về an ninh trật tự, kể cả chủ động phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.

Mặt khác cần chuẩn bị thật tốt cho công tác tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử vào tháng 4/2021 tới, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin mới