mask

Nghệ An dự kiến hoàn thành sắp xếp cán bộ dôi dư vào năm 2025

(Baonghean.vn) - Đại diện ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An khẳng định, việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư cần có thêm thời gian, theo lộ trình giảm dần mà Trung ương đặt ra. Từ đó, kiến nghị với trung ương cho phép Nghệ An được gia hạn thời gian giải quyết số cán bộ dôi dư đến năm 2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 8/9, Bộ  Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác triển khai thực hiện Dự án 513 về việc "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có thành viên và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Theo Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh).

Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những kết quả đạt được

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã báo cáo những kết quả quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính với cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 với số lượng đơn vị hành chính cấp huyện đã giảm là 6 đơn vị và số đơn vị hành chính cấp xã đã giảm là 546 đơn vị.

Nhờ vậy, dự kiến giảm chi ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, tiền phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới (2020 – 2024) là khoảng 1.431 tỷ đồng. Trong đó, giảm chi tiền lương và phụ cấp khoảng 511 tỷ đồng và giảm chi hoạt động khoảng 920 tỷ đồng.  

Dự kiến tại các đơn vị hành chính cấp huyện mới hình thành sẽ bố trí số cán bộ, công chức đúng quy định là 1.062 người; số dôi dư là 428 người. Đối với cấp xã, dự kiến sẽ bố trí số cán bộ, công chức cấp xã đúng quy định là 10.043 người; số dôi dư là 9.534 người. Bố trí số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 8.816 người; số người dôi dư là 6.913 người.

Tuy nhiên, việc giải quyết  các chính sách đối với những người dôi dư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và khó đảm bảo hoàn thành trước năm 2022. Cụ thể, trong giai đoạn 2019 – 2021, chỉ mới giải quyết dứt điểm được:  146 cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư; 7.006 số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và 6.705 số người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đối với việc thực hiện Dự án 513 về “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ , bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, Đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành 07 Nghị quyết để thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Đến hết năm 2015, cung cấp được bản đồ nền địa hình Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 đã được chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghệ An kiến nghị gia hạn việc hoàn thành sắp xếp cán bộ dôi dư vào năm 2025
Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí  Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đóng góp ý kiến tại hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí  Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã, 2082 khối xóm bản.

Tổng số cán bộ, công chức tại 16 đơn vị hành chính thuộc 9 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là 715 người. Tỉnh đã bố trí ngay tại 16 đơn vị hành chính cấp xã mới là 310 cán bộ, công chức.  

Số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 405 người, trong đó có 107 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, chờ hưu, thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, luân chuyển sang đơn vị hành chính cấp xã còn thiếu biên chế. Còn lại, toàn tỉnh có 298 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tại 16 xã có 459 người và đã bố trí, sắp xếp được 178 người. Hiện còn dôi dư 281 người, đến nay đã giải quyết nghỉ việc.

Từ thực tiễn của địa phương, đại diện ngành Nội vụ của tỉnh khẳng định, việc xử lý cán bộ, công chức dôi dư cần có thêm thời gian và thực hiện theo lộ trình giảm dần mà Trung ương đặt ra. Theo đó, kiến nghị với trung ương cho phép Nghệ An được gia hạn thời gian giải quyết số cán bộ dôi dư đến năm 2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cần có cơ chế riêng đối với trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh để thuận lợi trong quá trình thực hiện điều chuyển. Bởi hiện nay đã có chủ trương không tuyển mới công chức cấp huyện, cấp tỉnh để ưu tiên tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã vào các vị trí còn thiếu tại cấp tỉnh, cấp huyện.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi việc giải quyết thủ tục hành chính với cán bộ, công chức phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh minh họa Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi việc giải quyết thủ tục hành chính với cán bộ, công chức phường Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh minh họa Thanh Lê

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ 4 vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới gồm: xây dựng lộ trình phù hợp trong vấn đề tinh giản biên chế; xây dựng chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau sáp nhập; gấp rút hoàn thành Dự án 513 sau khi đã kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành từ năm 2016 lên năm 2020; tìm hướng khắc phục  những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn khi thực hiện Dự án. 

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương và Ban, ngành Trung ương để giải quyết dứt điểm từng nội dung để sớm hoàn thành các mục tiêu trọng điểm đã đề ra trong thời gian ngắn nhất. 

Tin mới