mask

Nghệ An dự kiến sáp nhập 22 đơn vị cấp xã

(Baonghean.vn) - Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 430/480 đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số hoặc diện tích, trong đó có 22 đơn vị dưới 50% của cả tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có 50/480 đơn vị cấp xã đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích; 430/480 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số hoặc diện tích, trong đó có 22 đơn vị cấp xã dưới 50% của cả tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Khuôn viên rộng lớn của UBND xã Tân Long. Ảnh: Xuân HoàngXã Tân Long dự kiến sáp nhập với xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Ảnh tư liệu

Theo mục tiêu của Nghị quyết, từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Ngoài những đơn vị chưa đạt hai tiêu chuẩn nêu trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được phần lớn nhân dân đồng thuận.

Từ năm 2022 đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019-2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã vừa căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý- tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Tin mới