Nghệ An dự kiến sáp nhập 3.015 xóm tại 14 huyện, thị và có 12 huyện, thị đề nghị đổi tên xóm

(Baonghean.vn) - Đây là số lượng xóm sáp nhập tại 14/21 huyện, thành, thị của Nghệ An đã hoàn thành các bước sáp nhập theo quy định. Thông tin được Sở Nội vụ cho biết khi trình dự thảo Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên xóm, khối bản (xóm) thuộc các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chiều 10/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Chiều 10/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, các ban HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 14/21 huyện, thị hoàn thành quy trình các bước thực hiện sáp nhập xóm và có văn bản trình Sở Nội vụ, gồm: Đô Lương, Quỳ Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Diễn Châu, Nam Đàn và các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa. 

Qua tổng hợp, hiện trạng của 14 huyện, thị có 4.050 xóm, trong đó về quy mô dân số so với tiêu chí có 262 xóm đạt 100%; 1.943 xóm từ 50% đến dưới 100% và 1.845 xóm dưới 50% phải sáp nhập.

Theo phương án sáp nhập, tại 14 địa phương này sẽ sáp nhập tổng cộng 3.015 xóm, trong đó có 1.289 xóm trên 50% và 1.726 xóm dưới 50% so với tiêu chí về quy mô dân số. 

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Duy
Số xóm hình thành sau sáp nhập là 1.406 xóm, trong đó có 876 xóm đạt 100%, 522 xóm đạt trên 50%, 8 xóm dưới 50% so với quy mô dân số. 

Như vậy, tại 14 địa phương này giảm được 1.609 xóm sau sáp nhập và sẽ còn lại 2.441 xóm.

Qua tổng hợp kết quả, có 12 huyện, thị xã đề nghị đổi lại tên xóm, gồm: Đô Lương có 8 xóm; Quỳ Châu có 5 xóm; thị xã Cửa Lò có 3 xóm; Yên Thành có 29 xóm; huyện Thanh Chương có 7 xóm; Nghĩa Đàn: có 17 xóm; Hưng Nguyên có 9 xóm; Quỳnh Lưu có 19 xóm; Tân Kỳ có 1 xóm; Thái Hòa có 1 xóm; Diễn Châu có 18 xóm; Nam Đàn có 10 xóm.

Tại cuộc làm việc, UBND đã thông qua dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp sắp tới. 

Toàn tỉnh hiện có 21 huyện, thành, thị với 5.884 xóm, 7 đơn vị cấp huyện còn lại là: TP. Vinh, Nghi Lộc, Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Quỳ Hợp và thị xã Hoàng Mai khi hoàn thiện các bước theo quy trình sẽ trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh để nghe, cho ý kiến trong thời gian tới trước khi trình HĐND tỉnh.
Thanh Chương là một trong 14 địa phương trình phương án sáp nhập xóm. Ảnh: Sách Nguyễn
Thanh Chương là 1 trong 14 địa phương đã hoàn thành phương án sáp nhập xóm. Ảnh: Sách Nguyễn

Trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 14/2018/TT - BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu hướng dẫn phối hợp cùng với các địa phương trong tỉnh để triển khai thực hiện theo các nguyên tắc điều kiện, yếu tố đặc thù như sau:

- Quy mô số hộ gia đình: Các xóm, bản ở xã 250 hộ gia đình trở lên; Khối ở phường, thị trấn 300 hộ gia đình trở lên; Thôn, bản ở các xã biên giới 100 hộ gia đình trở lên.

- Đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề;

- Đối với các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập;

- Sáp nhập thôn, tổ dân phố phải được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố sáp nhập tán thành.

- Trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Tin mới