mask

Nghệ An dự kiến tăng giá tính thuế tài nguyên

(Baonghean.vn) - Sở Tài chính đã có Tờ trình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tránh thất thu ngân sách Nhà nước do biến động giá thiếc.

Theo ý kiến của Cục Thuế Nghệ An thì hiện nay mức giá giao dịch thực tế trên thị trường đối với thiếc tăng mạnh (2 - 2,1 lần) so với mức giá tính thuế tài nguyên được quy định hiện nay tại Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và lớn hơn mức giá tối đa được quy định năm 2020. 

Vì vậy, Sở Tài chính đã phối hợp với Cục Thuế Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh tăng khung giá đối với khoáng sản thiếc.

Sở Tài chính đã có Tờ trình số 3522/2021 trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tránh thất thu ngân sách Nhà nước do biến động giá thiếc. Việc ban hành Quyết định sửa đổi về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Nghệ An dự kiến tăng giá tính thuế tài nguyên ảnh 1
Khai thác đá ở Nghệ An. Ảnh tư liệu 

Sau khi Bộ Tài chính có văn bản đồng ý điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản thiếc, Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh xem xét và điều chỉnh lại mức giá đảm bảo phù hợp giá giao dịch thực tế trên thị trường. 

Đại diện Sở Tài chính cho biết: Với việc điều chỉnh mức giá tính thuế tài nguyên của khoáng sản thiếc, theo tính toán của Sở Tài chính dự kiến thì nguồn thu từ thuế tài nguyên tăng khoảng 1,14 tỷ (tăng khoảng 25%) so với tổng nguồn thu từ thuế tài nguyên thiếc hiện nay.

Tin mới