Nghệ An đưa ra phương án tạm thời để chi trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng

(Baonghean.vn) - Đây là giải pháp được đưa ra trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động.

Cuối tháng 2/2022, Sở Tài chính Nghệ An vừa ra văn bản hướng số 527/STC - HX về hướng dẫn tạm thời việc chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

Đây cũng là nội dung nhằm thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2022 để giải quyết chi trả tiền lương và chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non cho đến khi có quy định mới.

Nhiều giáo viên mầm non trong tỉnh vẫn đang là giáo viên hợp đồng. Ảnh: MH
Nhiều giáo viên mầm non trong tỉnh vẫn đang là giáo viên hợp đồng. Ảnh: MH

Sau khi lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp và căn cứ vào các văn bản liên quan Sở Tài chính đề nghị các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số giáo viên trên địa bàn và hợp đồng lao động theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, xác định số giáo viên mầm non hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hưởng lương từ ngân sách. Nếu còn thiếu so với chỉ tiêu được giao thì sử dụng nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục năm 2022 đã được giao để chi trả cho số lao động hợp đồng trong chỉ tiêu còn thiếu.

Trong trường hợp số giáo viên mầm non hợp đồng còn lại (ngoài số chỉ tiêu được giao hưởng lương từ ngân sách), các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường mầm non ưu tiên sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi trả.

Trước đó, theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 1.000 giáo viên mầm non là giáo viên thuộc diện hợp đồng theo Nghị định số 06 và được hưởng lương từ nguồn ngân sách.

Tuy nhiên do kinh phí cho các giáo viên hiện đang hợp đồng lao động theo đối tượng này từ tháng 1/2022 đã không còn được Trung ương cấp nên việc chi trả lương gặp nhiều khó khăn vì chưa có văn bản hướng dẫn. Dự kiến chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho các trường mầm non để chi trả tiền lương và các chế độ theo quy định cho số giáo viên đã hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ chỉ được thực hiện khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

Tin mới