Nghệ An được phân bổ hơn 718 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2017

(Baonghean.vn) - Theo phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017, Nghệ An có tổng nguồn vốn cho chương trình 718,949 tỷ đồng.

Làng Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn) Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc Làng Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn) Ảnh: Sách Nguyễn

  Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 487,807 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 231,142 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được phục vụ cho 2 chương trình:

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về Nông thôn mới 372,600 tỷ đồng và chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 346,349 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết: Đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững sẽ gồm có dự án chương trình 30a, dự án chương trình 135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài 30a và Chương trình 135 và dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình, về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của chương trình và văn bản hướng dẫn của cơ quan chủ trì chương trình. 

Trân Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới