mask

Nghệ An gần 600 người đủ điều kiện tuyển dụng giáo viên đặc cách

(Baonghean.vn) - Thực hiện công văn của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên, đến thời điểm này, Nghệ An có 566 người đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách.

Sau khi có Công văn số 8842/UBND-TH ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh và Văn bản hướng dẫn số 2750/HD-SNV ngày 23/12/2019 của Sở Nội vụ, các địa phương trong địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát và báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện, rà soát và đăng ký nhu cầu chỉ tiêu tuyển dụng, tổ chức xét tuyển dụng đặc cách.

Thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 1.400 giáo viên đang hợp đồng trước ngày 31/12/2015 trở về trước. Trong đó, ngoài giáo viên đang hợp đồng ở 21 huyện, thành, thị còn có giáo viên ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh là Trường Cao đẳng Việt Đức và Trường Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An.

Sau hơn 10 năm công tác, nhiều giáo viên ở Thị xã Cửa Lò vẫn đang là giáo viên hợp đồng. Ảnh: Mỹ Hà.
Sau hơn 10 năm công tác, nhiều giáo viên ở thị xã Cửa Lò vẫn đang là giáo viên hợp đồng. Ảnh: Mỹ Hà.

Để việc tuyển dụng giáo viên đặc cách kịp thời, từ đầu tháng 2, Sở Nội vụ đã có công văn yêu cầu các đơn vị báo cáo việc rà soát danh sách cụ thể từng giáo viên và đối chiếu với biên chế của các địa phương. Hiện, đến thời điểm này đã có 13/29 đơn vị có báo cáo rà soát.

Trong đó, có 3 đơn vị báo cáo chưa đúng theo yêu cầu (gồm huyện Kỳ Sơn, huyện Quế Phong, Trường CĐ Du lịch Thương mại Nghệ An); 1 đơn vị đang tiếp tục rà soát lại (huyện Đô Lương), 1 đơn vị đã được phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách, đang tiến hành các bước tiếp theo (huyện Thanh Chương), 3 đơn vị đang tiến hành trình UBND tỉnh xin phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách giáo viên (UBND các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, TX Hoàng Mai).

Riêng thành phố Vinh là đơn vị duy nhất triển khai tổ chức và đã được Sở Nội vụ công nhận kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên với 8 trường hợp.

Thống kê cũng cho thấy, trong danh sách giáo viên mà các đơn vị báo cáo có 566 người đủ điều kiện theo Công văn 5378/BNV-CCVC. Có 196 người không đủ điều kiện (chiếm 25,7% tổng số giáo viên hợp đồng của các đơn vị đã rà soát).

Một giáo viên hợp đồng huyện nhiều năm tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà
Một giáo viên hợp đồng huyện nhiều năm tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện Sở Nội vụ đang dự thảo văn bản đôn đốc thực hiện lần 3 gửi các cơ quan, đơn vị để việc rà soát sớm được hoàn thành. Qua quá trình rà soát, một số vướng mắc cũng đã được Sở xin ý kiến của Bộ Nội vụ để giải đáp. Trong quá trình triển khai, chủ trương của tỉnh là thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn. Việc xác định giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế theo bậc học, có sự cân đối giữa các trường học của các huyện, thành, thị chứ không theo biên chế từng trường học.

Ngoài ra, đối với các giáo viên hiện đang hợp đồng theo Thông tư 09/2013/TTLT-BNV-BGDĐT-BTC và Nghị định 06/2018 vẫn được rà soát tổng hợp vào danh sách giáo viên hợp đồng thống kê nếu đủ điều kiện.

Tin mới