mask

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức gặp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt cấp huyện là người dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00

Nhiều chính sách ưu tiên vùng dân tộc thiểu số

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện có đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An chiếm 38,9% dân số, sinh sống tại 12 huyện, thị xã; trong đó có 27 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai kịp thời, công khai minh bạch, dân chủ và đúng quy định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh biên giới.

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 2

Đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh khẳng định nhiều chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai, tạo động lực phát triển vùng. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Chỉ thị số 17 về công tác dân tộc và miền núi; HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Nhờ đó, hạ tầng kinh tế - xã hội vùng miền núi được quan tâm đầu tư; nhiều mô hình kinh tế được triển khai xây dựng, góp phần thay đổi tư duy, ý chí vươn lên cải thiện đời sống trong đồng bào các dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 3

Đồng chí Lô Xuân Viết - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh kiến nghị các cấp cần quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, bên cạnh khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp trong tỉnh, góp phần tạo ra nhiều thay đổi lớn về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cũng nêu nhiều băn khoăn, kiến nghị các cấp cần tiếp tục quan tâm.

Quan tâm nhất là việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số, nhất là chữ viết, tiếng nói ngày càng mai một; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số gắn với tuyển dụng người dân tộc vào các cơ quan Nhà nước các cấp. Cùng với đó cần quan tâm triển khai các dự án di dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở; giải quyết dứt điểm các tồn đọng từ các dự án thuỷ điện…

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 4
Đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn chia sẻ một số khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều kết quả nổi bật về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư, thu ngân sách…; đồng thời khẳng định những đổi mới về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh vừa toàn diện, vừa trọng tâm; chú trọng phát triển toàn diện về kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại và tất cả các vùng, trong đó ưu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Chia sẻ những đặc thù, khó khăn, đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tiếp tục quan tâm đến sự phát triển vùng dân tộc và miền núi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm.

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 5

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, tỉnh đang triển khai xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển vùng và chung của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó chú trọng chăm lo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng cho rằng, thời gian qua, cấp uỷ các cấp đã quan tâm chăm lo công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số; tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Hiện nay, tỉnh đã triển khai xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số thời gian tới.

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 6

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những tâm huyết và đóng góp thời gian qua của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh và cấp huyện là người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy sự phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi và chung của tỉnh.

Trên cơ sở nêu một số định hướng phát triển và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục quan tâm đóng góp, tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách và các dự án triển khai có hiệu quả, mặt khác bằng uy tín và sự lan toả của mình đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá của đồng bào cũng như xoá bỏ các hủ tục lạc hậu.

Nghệ An gặp mặt cán bộ, lãnh đạo người dân tộc thiểu số ảnh 7

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới