mask

Nghệ An gieo trồng trên 38.500 ha cây trồng vụ đông

(Baonghean.vn) - Vụ đông năm 2018, Nghệ An phấn đấu gieo trồng trên 38.500 ha cây trồng các loại và thả 3.100 ha cá vụ 3 theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao; gia tăng giá trị sản xuất.

Sáng 10/8, Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ đông năm 2018.

Các đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì hội nghị.

Vụ đông năm 2018, Nghệ An chủ trương tập trung chỉ đạo để  phấn đấu đạt mức cao nhất cả về diện tích, năng suất, sản lượng với phương châm chủ động, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao, gia tăng giá trị sản xuất; góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 23.000 ha ngô, sản lượng 103.500 tấn; 1.400 ha lạc, sản lượng 2.940 tấn dùng làm giống cho sản xuất vụ đông; 12.000 ha rau đậu các loại, sản lượng 174.000 tấn.

Để đạt mục tiêu đó, ngành Nông nghiệp đã đề ra những giải pháp cơ bản như: Căn cứ điều kiện thực tế từng vùng để xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông sản lợi thế gắn với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; Bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại và thực hiện tốt việc tưới nước và thoát nước tiêu úng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày một số nội dung trong Đề án sản xuất vụ đông. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày nội dung trong Đề án sản xuất vụ đông. Ảnh: Phú Hương
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sản xuất vụ đông có vai trò cực kỳ quan trọng trong thực hiện kế hoạch sản xuất của năm. Tỉnh đã có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích mở rộng và phát triển vụ đông. Các địa phương trên cơ sở đề án của Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để xây dựng đề án sản xuất vụ đông cụ thể, sát thực tế; nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn xuống tận cơ sở để chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả chỉ đạo sản xuất vụ đông 2018 làm cơ sở để xem xét công tác thi đua khen thưởng cuối năm.
Cây rau màu đem lại giá trị cao trong sản xuất vụ đông tại Nam Đàn. SẢnh: Phú Hương
Cây rau màu đem lại giá trị cao trong sản xuất vụ đông tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương
Thực hiện tốt công tác quản lý cung ứng vật tư nông nghiệp như: giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV… của các tổ chức, cá nhân theo các quy định của nhà nước. Phải chọn đối tác đủ điều kiện theo quy định của nhà nước để ký hợp đồng cung ứng giống, vật tư, phân bón đảm bảo chất lượng, phải bảo hành chất lượng giống cho nông dân và có trong cơ cấu giống của tỉnh; Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, hỗ trợ mở rộng các mô hình liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cây trồng vụ đông để phát huy hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.

Giao các ngành liên quan như Sở Tài chính, Ngân hàng NN&PTNT tạo mọi điều kiện thuận lợi cấp ứng kịp thời kinh phí hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, giúp nông dân được vay đủ vốn để phục vụ sản xuất./.

Tin mới