Nghệ An: Hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Nghệ An đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 206 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 206 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các ban, ngành, địa phương liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lập danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tính đến ngày 14/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã nhận được biên bản và danh sách giới thiệu 32 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên, căn cứ vào Thông báo số 721/UBTVQH14-CTĐB ngày 23/02/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Nghệ An; căn cứ ý kiến của tổ chức quản lý cán bộ đối với người ứng cử và ý kiến của một số người ứng cử, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất rút khỏi danh sách ứng cử 8 người. 24 người còn lại được lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Trong tổng số 24 người ứng cử dự kiến lập danh sách sơ bộ, có cơ cấu: 16 người nữ (tỷ lệ 66,6%), 8 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 33,%), 10 người trẻ tuổi (tỷ lệ 42%), 1 người ngoài Đảng (tỷ lệ 4%), 2 người tái cử (tỷ lệ 15%).

Tất cả các cơ cấu kết hợp nêu trên đều đạt và vượt theo Thông báo số 721/UBTVQH14-CTĐB ngày 23/02/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lập danh sách sơ bộ 206 người ứng cử HĐND tỉnh khóa XVIII

Đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được biên bản và danh sách giới thiệu người ra ứng cử của 116/117 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 247/251 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của tổ chức về quản lý cán bộ ứng cử và ý kiến của một số ứng cử viên, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất rút 37 người và lập danh sách sơ bộ để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là 206 người.

Trong tổng số 206 người ứng cử được lập danh sách sơ bộ có cơ cấu: 83 người nữ (tỷ lệ 40%), 27 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 13%), tôn giáo gồm 4 người (2%); 65 người trẻ tuổi (tỷ lệ 32%), 12 người ngoài Đảng (tỷ lệ 6%), 37 người tái cử (tỷ lệ 45%).

Tất cả các cơ cấu kết hợp nêu trên, chỉ có cơ cấu ngoài Đảng thấp so với yêu cầu, còn lại các cơ cấu khác đều đạt và vượt theo quy định.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII ở Nghệ An đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao. Đủ điều kiện giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tin mới