Nghệ An: Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 04/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Người dân xã Đồng Văn, huyện Quế Phong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh tư liệu ảnh 1
Người dân xã Đồng Văn, huyện Quế Phong nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh tư liệu 
Theo đó, hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản, tại Điểm b, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND được sửa đổi bổ sung như sau: 

Đối với diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa nếu thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha. Đối với diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3 nếu thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 7.100.000 đồng; thiệt hại từ 30% - 70% được hỗ trợ 3.000.000 đồng.

Đối tượng áp dụng là hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.


Tin mới