mask

Nghệ An: Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên chủ nhiệm vận hành chương trình Sữa học đường

(Baonghean.vn) - Theo quy định mới nhất được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua, giáo viên chủ nhiệm, các trường học và phòng Giáo dục và Đào tạo được hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, vận hành chương trình Sữa học đường.
Học sinh huyện Kỳ Sơn uống sữa học đường trong ngày khai giảng - ảnh: tư liệu
Học sinh huyện Kỳ Sơn uống sữa từ Chương trình Sữa học đường trong ngày khai giảng. Ảnh tư liệu

Cụ thể, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi giáo viên chủ nhiệm 100.000 đồng/tháng; hỗ trợ công tác quản lý chương trình tại trường học 300.000 đồng/tháng/trường.

Còn phòng Giáo dục và Đào tạo được hỗ trợ cho công tác quản lý Chương trình theo các mức:

Đối với huyện, thành phố, thị xã có số lượng dưới 30 trường mầm non và tiểu học tham gia chương trình là 1 triệu đồng/tháng/phòng.

Đối với huyện, thành phố, thị xã có số lượng từ 30 - 49 trường mầm non và tiểu học tham gia chương trình là 1,5 triệu đồng/tháng/phòng.

Đối với huyện, thành phố, thị xã có số lượng từ 50 - 69 trường mầm non và tiểu học tham gia chương trình là 1,7 triệu đồng/tháng/phòng.

Đối với huyện, thành phố, thị xã có số lượng từ 70 trường mầm non và tiểu học trở lên tham gia chương trình là 2 triệu đồng/tháng/phòng.

Mức hỗ trợ trên được tính theo số tháng thực hiện và tối đa không quá 9 tháng của mỗi năm học.

Cũng theo quy định mới, học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia chương trình Sữa học đường được uống sữa 5 lần/tuần, tức là mỗi ngày đến trường/lần, mỗi lần một hộp sữa 180ml/học sinh và trong 9 tháng đến trường của mỗi năm học.

Nguồn kinh phí để thực hiện bao gồm ngân sách tỉnh, phụ huynh học sinh đóng góp và nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp cung ứng sữa và các nhà tài trợ khác.

Trong đó, về đóng góp của phụ huynh học sinh, quy định chỉ rõ miễn phí 100% chi phí sản phẩm sữa đối với học sinh mầm non và tiểu học thuộc diện hộ nghèo; con thương binh, con liệt sỹ, học sinh là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi.

Còn những phụ huynh học sinh thuộc hộ cận nghèo đóng góp 50% chi phí sản phẩm sữa; phụ huynh thuộc các diện còn lại tham gia chương trình đóng góp 70% chi phí sản phẩm sữa.

Các nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII về cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020 và có hiệu lực từ ngày 30/12/2017.

Tin mới